Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...
11. 1. od 17.00h prosloví Alena Scheinostová v zasedací místnosti ÚČL přednášku Čeština a romština: jazyk jako kód a jako emblém v současné literatuře Romů v ČR. Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: Vícejazyčnost v české literatuře.