Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

 26. 10. 2010 od 15.30 v zasedací místnosti ÚČL prosloví Franz Hocheneder (Linz) přednášku „České vzpomínky“. H. G. Adler jako dvojjazyčný lyrik. 

H. G. Adler (Praha 1910 – Londýn 1988) byl za svého života znám především v německojazyčném prostoru a tam jako badatel o šoa, autor díla jako např. Terezín 1941-1945 (česky v nakladatelství Barrister & Principal, kde vyšly v překladu i Adlerovy romány). Při příležitosti 100. výročí Adlerova narození vyšla kniha Andere Wege (Jiné cesty) s jeho lyrickým dílem, které vznikalo v průběhu šedesáti let. Tato publikace obsahuje vedle německojazyčného díla také dosud neznámé básně v češtině. Franz Hocheneder, autor monografie o H. G. Adlerovi (H. G. Adler /1910-1988/. Privatgelehrter und freier Schriftsteller. Wien: Böhlau 2009), představí komplexně osobnost spisovatele, účastníci přednášky budou v návazné rozpravě moci diskutovat i jeho českojazyčné básně. Přednáška bude proslovena v německém jazyce. Úvodní slovo pronese Jiří Gruša.

Přednáška je součástí  přednáškového cyklu Literárněvědné fórum 2010/2011: Vícejazyčnost v české literatuře. Přehled dalších přednášek je k dispozici v sekci Literárněvědné fórum tohoto webu.