Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

Ústav pro českou literaturu AV ČR je spolupořadatelem mezinárodní vědecké konference Morava na rozhraní epoch - Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století, která se uskuteční  20. – 21. září 2010 v Technologickém inovačním centru Zlín, Vavrečkova 5262 (23. budova továrního areálu).

V letošním roce uplyne 200 let od narození Jana Ohérala (1810–1868), významné osobnosti veřejného života na Moravě 19. století. Jeho rodištěm byla obec Žalkovice ve Zlínském kraji. Osobnost Jana Ohérala dává příležitost věnovat pozornost tématům z dějin novověku, literatury, žurnalistiky a kultury a zhodnotit období nástupu národního obrození ve druhé třetině 19. století na Moravě.

Bližší informace lze získat na adrese: http://www.kfbz.cz/oheral/index.htm

Elektronickou přihlášku lze odeslat do 10. září 2010.

 

 

 



Morava na rozhraní epoch: Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století - mezinárodní vědecká konference - Zlín 20.–21. září 2010
                                                                  POZVÁNKA