Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Ústav pro českou literaturu AV ČR je spolupořadatelem mezinárodní vědecké konference Morava na rozhraní epoch - Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století, která se uskuteční  20. – 21. září 2010 v Technologickém inovačním centru Zlín, Vavrečkova 5262 (23. budova továrního areálu).

V letošním roce uplyne 200 let od narození Jana Ohérala (1810–1868), významné osobnosti veřejného života na Moravě 19. století. Jeho rodištěm byla obec Žalkovice ve Zlínském kraji. Osobnost Jana Ohérala dává příležitost věnovat pozornost tématům z dějin novověku, literatury, žurnalistiky a kultury a zhodnotit období nástupu národního obrození ve druhé třetině 19. století na Moravě.

Bližší informace lze získat na adrese: http://www.kfbz.cz/oheral/index.htm

Elektronickou přihlášku lze odeslat do 10. září 2010.

 

 

 Morava na rozhraní epoch: Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století - mezinárodní vědecká konference - Zlín 20.–21. září 2010
                                                                  POZVÁNKA