Previous Next
Antologie sloupků Arna Nováka JIŘÍ POLÁČEK Literární historik a editor Jiří Opelík je ve svém oboru činný i na prahu svých devadesátin (narodil se 21....
RKZ anglicky — víc než jen překlad ZDENĚK BERAN V roce 2018, tedy v období, kdy si připomínáme dvousté výročí nalezení (1817) a prvního českého vydání (1819)...
Zkoumat literaturu bez společnosti nedává smysl JAN VÁŇA Sociologie literatury nemá u nás historicky zdaleka tak silnou tradici jako v Polsku. Vedle několika monografií...

Proč člověk vypráví? Jak vyprávění vytváří identitu? Mohou vyprávět obrazy a fotografie? Jaký je rozdíl mezi vizuálním a verbálním vyprávěním, mezi vyprávěním a popisem? V čem jsou stále aktuální formalismus a strukturalismus? Takovéto a řada podobných otázek se nabízejí pro úvahy o proměnách a aktuálních podobách teorie vyprávění (naratologie) v kontextu českých a německých humanitních věd (zvl. literární vědy, historiografie, filmových studií atd.).

Na některé z nich se pokusilo odpovědět mezinárodní vědecká konference, kterou 6. 10. 2010 v Praze pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Magistrátu hlavního města Prahy. Záměrem konference bylo poskytnout prostor pro kritické analýzy a hodnocení dosavadního vývoje české a německé naratologie, především ale pro širší diskusi o transmediálním fenoménu vyprávění.

Konference se konala v souvislosti s oslavami dvacetiletého výročí partnerství Prahy a Hamburku, i oslav téměř desetileté spolupráce mezi vědeckými pracovními skupinami zabývajícími se naratologií v obou těchto městech (Ústav pro českou literaturu, AV ČR, v.v.i. a Interdisciplinary Center for Narratology, Universität Hamburk, ICN, dříve FGN).

 

Zpráva o konferenci ZDE.

Program konference ke stažení ZDE.

Další informace viz také http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zabava/multikultura/dny_hamburku

 

Kontaktní osoba: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Květná 8, 603 00 Brno, tel. 543 422 531, fax 543 211 868.