Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Proč člověk vypráví? Jak vyprávění vytváří identitu? Mohou vyprávět obrazy a fotografie? Jaký je rozdíl mezi vizuálním a verbálním vyprávěním, mezi vyprávěním a popisem? V čem jsou stále aktuální formalismus a strukturalismus? Takovéto a řada podobných otázek se nabízejí pro úvahy o proměnách a aktuálních podobách teorie vyprávění (naratologie) v kontextu českých a německých humanitních věd (zvl. literární vědy, historiografie, filmových studií atd.).

Na některé z nich se pokusilo odpovědět mezinárodní vědecká konference, kterou 6. 10. 2010 v Praze pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Magistrátu hlavního města Prahy. Záměrem konference bylo poskytnout prostor pro kritické analýzy a hodnocení dosavadního vývoje české a německé naratologie, především ale pro širší diskusi o transmediálním fenoménu vyprávění.

Konference se konala v souvislosti s oslavami dvacetiletého výročí partnerství Prahy a Hamburku, i oslav téměř desetileté spolupráce mezi vědeckými pracovními skupinami zabývajícími se naratologií v obou těchto městech (Ústav pro českou literaturu, AV ČR, v.v.i. a Interdisciplinary Center for Narratology, Universität Hamburk, ICN, dříve FGN).

 

Zpráva o konferenci ZDE.

Program konference ke stažení ZDE.

Další informace viz také http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zabava/multikultura/dny_hamburku

 

Kontaktní osoba: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Květná 8, 603 00 Brno, tel. 543 422 531, fax 543 211 868.