Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie a Instytut Studiów Politycznych PAN Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Central and Eastern European Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives, která se uskuteční on-line ve dnech 29.–30. září 2021.

Dvoudenní konference si klade za cíl nahlédnout problematiku samizdatu střední a východní Evropy z nových perspektiv a v širších souvislostech. Jednotlivé příspěvky se budou soustředit jednak na ohledávání dobových transnacionálních přesahů a kontaktů na poli samizdatu, jednak na soudobou komparaci různých národních samizdatových fenoménů. Podstatným tématem bude také samizdat jako součást evropského kulturního dědictví a aktuální a inovativní možnosti jeho výzkumu v kontextu a s využitím nástrojů digital humanities.

program konference (pdf)

 

Konference se bude konat na platformě Google Meet: meet.google.com/qkk-objq-vrg.

Současně bude živě vysílána a posléze archivována na YouTube kanálu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

 


Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Czech Literary Bibliography and Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences cordially invite you to participate in the online international conference Central and Eastern European Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives.

The two-day conference aims to look at the issue of samizdat in Central and Eastern Europe from new perspectives and in a broader context. The contributions will focus on the research of former transnational contacts and flows in the field of samizdat, as well as on the contemporary comparison of various national samizdat phenomena. An important topic will also be samizdat as a part of the European cultural heritage and the current and innovative possibilities of its research in the context and with the use of digital humanities tools.

 

Conference programme (pdf)

 

The conference will be held on the Google Meet platform: meet.google.com/qkk-objq-vrg.

At the same time, the conference will be streamed on the ICL YouTube channel, where the recordings will also be available.

 

Samizdat conference 2021

 

The conference is organized as a part of the New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent – COST Action (CA 16213) funded by the Horizon 2020 Framework Program of the European Union and within the national project INTER-COST LTC18040 Media of Cultural Opposition in Czechoslovakia, supported by the INTER-EXCELLENCE programme of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.