Previous Next
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...

Online přednáška Lenky Veselé, Andrey Jelínkové (Knihovna AV ČR) a Marty Hradilové (Masarykův ústav a Archiv AV ČR) představí v úterý 6. 4. od 17 hodin publikaci Paralelní existence: rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku.

Anotace přednášky:

Novou publikaci z ediční řady nakladatelství Academia věnované dějinám knižní kultury představí její editorky. Kniha, která má podobu kolektivní monografie, je prvním pokusem nahlédnout českou knižní kulturu raného novověku bez dosud převládajícího zaměření na její rukopisnou nebo tištěnou formu. Na úvod bude prezentována koncepce celé knihy, dále editorky připomenou badatelské výzvy, jež přináší výzkum přechodu z výhradně rukopisné formy knihy ke knize tištěné a jejich paralelního fungování v 15. a v 16. století, a představí okruhy témat, jimž se autoři jednotlivých příspěvků blíže věnovali.

 

meet.google.com/unv-bwpt-wvt (pokud se chcete zúčastnit diskuse)

— Přednáška bude živě vysílána na našem YouTube kanálu, kde pak bude k dispozici i záznam.

 

Staročeský dýchánek / Paralelní existence