Previous Next
Tradice, žánr, dějiny DALIBOR TUREČEK Kompetence a výkon, ze kterých vyrůstá tato vskutku monumentální publikace, jsou v kontextu dnešních...
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...

Ústav pro českou literaturu AV ČR vydává knihu Marie Kubínové Časoprostor lyriky. Autorka, jejíž profesní dráha byla mnoho let spojena s Akademií věd ČR, se v ní věnuje otázce, jak česká novodobá lyrika vytyčuje trasy, po nichž se má ubírat čtenářova představivost, a jak konkrétně je v básnických textech vytvářeno jejich časové a prostorové zakotvení.

Toto přemýšlení se inspiruje pracemi Miroslava Červenky, Gastona Bachelarda, ale ve výkladu se potkávají též poznatky různých jiných disciplín: stylistiky, sémiotiky, tematologie, fenomenologie či kognitivní vědy.

 

Marie Kubínová (*1943) je českou literární teoretičkou a editorkou. Od 70. let působila v Akademii věd ČR: v letech 1975–1990 v Ústavu teorie a dějin umění, od roku 1990 do svého odchodu do důchodu v roce 2018 pak pracovala v Ústavu pro českou literaturu. Dlouhodobě se zabývá otázkami literární sémiotiky a komunikace a novodobou českou lyrickou poezií. Součástí této publikace je i bibliografický soupis všech jejích vydaných prací.

 

kniha v e-shopu ÚČL

 

Časoprostor lyriky obálka