Previous Next
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...
Dve trate na Mesiac TOMÁŠ HORVÁTH V roku 1881 vydal mladý dvadsaťtriročný učiteľ Karel Josef Pleskač román Život na Měsíci so žánrovým...

Nové číslo polského komparatistického časopisu Porównania je spojeno tématem soudobé Střední Evropy a její literatury. Do projektu se spolu s polskými, maďarskými a slovenskými badateli zapojili i naši odborníci na současnou literaturu.

Pět textů z české strany tvoří sondy do současné literární tvorby prozaické, básnické i dramatické, jakož i do jedné z významných oblastí literárního života. Příspěvky sice více či méně otevírají téma středoevropského prostoru, ale spíše proto, aby konstatovaly, že i přes podobné historické zkušenosti a prostorovou blízkost česká literární produkce své sousedy nijak významně nereflektuje a je spíše pohlcená svými vlastními tématy a problémy.

O Jáchymu Topolovi a jeho vztahu ke středoevropskému prostoru píše Klára Kudlová, reflexi Němců jako středoevropského problému se věnuje Alena Šidáková Fialová, českou národní identitou a postavami českých hrdinů v současném dramatu se zabývají Aleš Merenus a Marek Lollok. Sondu do současné poezie s mezinárodním přesahem představila Markéta Kittlová ve studii o básníku Adamu Borzičovi a problematiku literatury a nových médií v (post)digitální éře popsali Karel Piorecký a Vojtěch Malínek.

plné texty článků

 

porownania 2021