Previous Next
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...
Kniha tovaryšská… a hned už syntéza JIŘÍ TRÁVNÍČEK  Původní, italské vydání této nevelké publikace má vročení 1950 (podruhé vyšla po autorově smrti v...

Diskuse bilancující českou literaturu končícího roku letos nemohla proběhnout na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR za účasti posluchačů jako v předchozích letech, a tak jsme rádi, že ji pro vás zaznamenal Český rozhlas Vltava.

Sestříhanou verzi diskuse jste mohli slyšet 19. prosince v pořadu Slova mezi řádky na ČRo Vltava. Na webu je nyní dostupné plné znění debaty.


Plné znění První bilance 2020

 

Debatu moderoval náš kolega Martin Lukáš, zúčastnili se jí Blanka Činátlová (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK), Radek Friedrich (básník a středoškolský učitel) a Marek Lollok (Ústav pro českou literaturu AV ČR).

 

První bilance 2020