Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

V aktuálním čísle časopisu Česká literatura najdete studii Tomasze Umerleho a Vojtěcha Malínka o problémech spojených se začleňováním webových zdrojů do odborových bibliografií nebo příspěvek Richarda Změlíka, v němž analyzuje funkční korelace percepční a kognitivní perspektivy ve vybraných prózách J. Nerudy a J. Arbesa. 

Studie Tomáše Horvátha pojednává o klíčové úloze městské čtvrti Stínadla v kultovní trilogii J. Foglara.

Číslo obsahuje i pět recenzí, mj. na monografii Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848), jež se věnuje podobě, funkcím a proměnám knižního trhu.

 

obsah čísla

— plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR

 

CL 420 obalka 3 copy