Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje podzimní kola soutěží o Stipendia Zdeňka Pešata a Fellowship Josefa Dobrovského. Vzhledem k aktuální epidemické situaci v České republice i ve světě mimořádně přijímáme přihlášky zájemců o studijní pobyty v ÚČL z řad zahraničních badatelů až do 31. prosince 2020.

Stipendium Zdeňka Pešata, pojmenované po vynikajícím literárním historikovi a někdejším řediteli ÚČL, je určené pro zahraniční bohemisty. Umožňuje financování návštěv pražského nebo brněnského pracoviště ÚČL v délce dvou až čtyř týdnů. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL.

– více o programu

Fellowship Josefa Dobrovského slouží k podpoře doktorandů a postdoktorandů (zpravidla do 35 let), kteří se věnují oboru „českých studií“ v jejich národním i teritoriálním vymezení. Tento program vyhlašovaný Akademií věd ČR umožňuje financování krátkodobých studijních pobytů v délce 15–45 dnů.

více o programu

 

Dále si dovolujeme upozornit studenty magisterských programů a doktorandů zahraničních univerzit na možnost absolvovat na ÚČL odbornou stáž.

více o stážích