Previous Next
Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu ANNA GNOT — VOJTĚCH MALÍNEK — GABRIELA ROMANOVÁ — PIOTR WCIŚLIK   Rok 2015 lze v kontextu vývoje mezinárodní...
Čemu se smál středověký člověk? JAN MALURA V minulosti se poměrně často připomínal výrok německého pozitivistického filologa Wilhelma Scherera, podle...
Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy JANA PÁTKOVÁ Monografie Marianny Koliové je zatím posledním příspěvkem k poetice i literárněhistorickému ukotvení...

V úterý 22. září navštívila Ústav pro českou literaturu AV ČR profesorka Eva Zažímalová spolu s místopředsedou pro III. vědní oblast Pavlem Baranem a členkami Akademické rady Markétou Pravdovou a Janou Bludskou.

Členové Akademické rady se seznámili s novým vedením ústavu a poté diskutovali o dalším směřování největšího bohemistického pracoviště, rizicích, která jsou paradoxně spojena s jeho nedávnými úspěchy v grantových soutěžích, i o současné vědecké politice.

Na závěr se pak seznámili s knihami Jak psát transkulturní literární dějiny? a Text a divadlo, za nimiž stojí nedávno ustavené vědecké týmy, s aktuálními publikacemi oddělení teorie ÚČL a dvěma knihami, jež vznikly v rámci projektu Budování národa čtenářů.

Fotogalerii z návštěvy najdete na Facebooku Ústavu pro českou literaturu.

navsteva predsedkyne av cr v ucl

Foto: Soňa Pokorná