Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Věnujte prosím pozornost změnám v otevírací době knihovny a studovny Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR v letních měsících. 

Otvírací doba knihovny a studovny bude upravena takto: 

 

28. 6. – 5. 7.     zavřeno

8. 7. – 9. 8.       otevřeno každý pracovní den        10.00–18.00

12. 8. – 30. 8.   otevřeno úterý, středa, čtvrtek      10.00–18.00