Previous Next
Endre Bojtár (1940–2018) TAMÁS BERKES Uzavřela se životní dráha jednoho mimořádně významného maďarského vědce, bohemisty, slavisty a baltisty, jenž...
Mezinárodní vědecká konference Jak psát transkulturní literární dějiny? VÁCLAV MAIDL Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 se v pořádajícím Ústavu pro českou literaturu AV ČR konala vědecká...
Zrození národa z řeči a krize MATOUŠ JALUŠKA Veršovaná Staročeská kronika z počátku 14. století tvoří základní kámen mnoha verzí dějin české literatury....

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Dějiny literární teorie; česká literatura 20. století; literární dílo J. Haška; kritické dílo J. Fučíka.

 

Studium a stáže

1999–2007 FF UK, obor Estetika (diplomová práce České středoškolské poetiky 1908–2007); 2010–2011 Universität Wien, studijní pobyt v rámci programu Erasmus; 2007–2015 FF MU, obor Česká literatura (disertační práce Vývoj českých středoškolských poetik v kontextu dějin české teorie literatury).

Zaměstnání

2006–2010 šéfredaktor internetové revue Vulgo.net; 2007–2011 FF MU, interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví.

Výběrová bibliografie

Edice

  • Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016.

  • Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012].

 

Studie

  • "Ediční historie a kompozice Dějin strany mírného pokroku". In: F. A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016, s. 115–129.

  • „Vydávat a číst Suse“. In: Pulsy, 2014, č. 1, s. 55–57.

  • „Literární kritiky Julia Fučíka a Václava Černého“. In: F. A. Podhajský (ed.): Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012], s. 233–249.
  • „Jan Mukařovský k středoškolské výuce češtiny“. In: Bohemica litteraria, 2009, č. 1–2, s. 97–116.

 

Překlady

  • R. Hollis, Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014; s T. Kačerem a M. Mrázem.
  • P. Steiner. „Kořeny strukturální estetiky“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 34–87.
  • P. Steiner. Ruský formalismus: Metapoetika. Brno: Host, 2011.
  • P. Steiner. „Revolucionáři k sežrání: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance“. In: Česká literatura, 2011, č. 3, s. 349–373.