Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Dějiny literární teorie; česká literatura 20. století; literární dílo J. Haška; kritické dílo J. Fučíka.

 

Studium a stáže

1999–2007 FF UK, obor Estetika (diplomová práce České středoškolské poetiky 1908–2007); 2010–2011 Universität Wien, studijní pobyt v rámci programu Erasmus; 2007–2015 FF MU, obor Česká literatura (disertační práce Vývoj českých středoškolských poetik v kontextu dějin české teorie literatury).

Zaměstnání

2006–2010 šéfredaktor internetové revue Vulgo.net; 2007–2011 FF MU, interní doktorand Ústavu české literatury a knihovnictví.

Výběrová bibliografie

Edice

  • Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016.

  • Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012].

 

Studie

  • "Ediční historie a kompozice Dějin strany mírného pokroku". In: F. A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: ÚČL AV ČR, v. v. i., 2016, s. 115–129.

  • „Vydávat a číst Suse“. In: Pulsy, 2014, č. 1, s. 55–57.

  • „Literární kritiky Julia Fučíka a Václava Černého“. In: F. A. Podhajský (ed.): Julek Fučík – věčně živý! Brno: Host, 2010 [2012], s. 233–249.
  • „Jan Mukařovský k středoškolské výuce češtiny“. In: Bohemica litteraria, 2009, č. 1–2, s. 97–116.

 

Překlady

  • R. Hollis, Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato, 2014; s T. Kačerem a M. Mrázem.
  • P. Steiner. „Kořeny strukturální estetiky“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 34–87.
  • P. Steiner. Ruský formalismus: Metapoetika. Brno: Host, 2011.
  • P. Steiner. „Revolucionáři k sežrání: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance“. In: Česká literatura, 2011, č. 3, s. 349–373.