Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

Od 1. 1. 2015 skončil program Bohemistických stipendií (viz níže). Zároveň byl nahrazen novým celoakademickým programem Fellowshipů Josefa Dobrovského (podmínky, pravidla a formuláře).

Smyslem Fellowshipu Josefa Dobrovského je rovněž podpora „českých studií“ v jejich národním i teritoriálním vymezení, a to formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů na ústavech AV ČR. Podpora je určena pro mladé badatele (zpravidla do 35 let), kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v České republice zdejší historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie. Studijní pobyt trvá od 15 do 45 dnů.

Žádosti o Fellowship Josefa Dobrovského podávají zájemci prostřednictvím jednotlivých ústavů Akademie věd ČR, a to dvakrát ročně. O udělení podpory rozhoduje Akademická rada AV ČR na základě výsledků dvoustupňového výběrového řízení (první kolo probíhá na každém z ústavů, druhé kolo na úrovni celé AV ČR).

ÚČL AV ČR vyzývá zájemce o tuto formu studijního pobytu, aby téma svého projektu a další náležitosti žádosti v dostatečném předstihu konzultovali se zástupcem ředitele ústavu Mag. Dr. Michaelem Wögerbauerem (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Výhodou je téma související s aktuálními projekty a metodologickými zájmy některého z oddělení ÚČL AV ČR.

Pro žádosti o studijní pobyt s podporou Fellowshipu Josefa Dobrovského vypisuje ÚČL AV ČR tyto interní uzávěrky:

15. leden (pro studijní pobyty zahajované od 1. května následujícího roku)

30. květen (pro studijní pobyty zahajované od 15. listopadu probíhajícího roku)

Přijímají se pouze úplné žádosti se všemi náležitostmi včetně vlastnoručně podepsaného prohlášení žadatele o souhlasu s podmínkami programu.

 

ENGLISH:

The JDF is directed to young researchers (usually aged up to 35) who are interested in “Czech studies” in both national and territorial delimitation. The visiting fellowship funds short-term study stays in the duration of 15–45 days at one of the institutes of the Czech Academy of Sciences (CAS). Transfer to the Czech Republic and back home cannot be refunded.

Applications are submitted by the directors of the Institutes of the CAS after consultation with and on the basis of a recommendation by the Institute Board. If you want to become a visiting researcher at the Institute of Czech Literature of the CAS, we highly recommend you to consult your application in advance with our deputy director for international cooperation, Mag. Dr. Michael Wögerbauer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

For the two application rounds per year, there are the following deadlines:
15 January (for stays beginning after 1 May)
30 May (for stays beginning after 15 November)  

The JDF is preferably given those applicants whose projects correspond with the research elaborated at our institute. We specialize in the literary history of the Czech lands (and Central Europe in general) and Czech literary thought from its beginnings to the present day.

 

Bohemistické stipendium (2006–2014)

Účelem bohemistického stipendia bylo podpořit mezinárodní literárněvědnou bohemistiku. O stipendium tedy mohli žádat pouze zahraniční bohemisté. Prostředky stipendia sloužily k pokrytí nákladů na jejich krátkodobé studijní pobyty v České republice. Tyto pobyty měly zpravidla rozsah jeden měsíc. Stipendistovi bylo poskytnuto ubytování, stravné a kapesné podle platných předpisů v českých korunách. Náklady na cestu si hradil stipendista sám. K dispozici měl veškeré badatelské kapacity ÚČL (knihovna, bibliografické služby) a samozřejmě i konzultace s kolegy. Cílem stipendia bylo podpořit jak doktorské práce, tak přispět k realizaci běžících badatelských projektů. Stipendium bylo poskytováno s laskavou podporou Akademické rady AV ČR. Přihlášky se podávaly jedenkrát ročně zpravidla na počátku kalendářního roku. Přihlášky posuzovala pořadí kandidátů doporučovala předsedovi AV ČR Rada ÚČL AV ČR. Výzvy k podávání přihlášek byly vypisovány v sekci Aktuality.

 

Vybrané výsledky Bohemistického stipendia (2006–2014)

S podporou Bohemistického stipendia vznikly například následující práce o české literatuře a kultuře:

 

Kyuchin Kim: Interpretace Karla Čapka, Soul, Haebokhanchekilgi 2014 (monografie)

 

Kim Capek

 

Charles D. Sabatos: Mezi mýtem a historií. Obraz Turka ve středoevropské literatuře, Istanbul,  Bilge Kultur Sanat, 2014 (monografie)

 

Sabatos

 

 

Účastníci Bohemistického stipenda (2006–2014)

Bohemistického stipendia v letech 2006–2014 využili tito kolegové:

 

Michael Wögerbauer (Universität Wien)

Zuzana Stolz-Hladká (Georg-August-Universität Göttingen)

Dobromir Grigorov (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)

Marijan Šabić (Hrvatski institut za povijest)

Ivana Oviszach (Univesita di Venezia)

Mirna Šolić (University of Toronto)

Ani Burova (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)

Katérina Hala (Paris-IV Sorbonne)

Bogusław Bakuła (Uniwesytet im. A. Mickiewicza, Poznań)

Slaveia Dimitorva (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)

Lenka Rišková (Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava)

Svetlana Vassileva-Karagyozova (University of Kansas)

Igor Kedzierski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Alexander Kratochvil (Institut für Slawistik, Universität Greifswald)

Anna Bojarskaja (Lomonosova univerzita, Moskva)

Agata Dziedzic (Uniwersytet Wroclawski)

Suzana Kos (Filozofsky fakultet, Zagreb)

Georg Escher (Universität Basel)

Oksana Palij (Ševčenkova národní univerzita, Kyjev)

Andrea Venturini (Univesita di Venezia)

Xavier Galmiche (Paris-IV Sorbonne)

Katica Ivanković (Filozofsky fakultet, Zagreb)

Joanna Czaplińska (Opolská univerzita)

Ivana Kočevski (Bělehradská univerzita)

Irina Aleksandrovna Jakovleva (Lomonosova univerzita, Moskva)

Polina Korolkova (Ruská státní humanitní univerzita)

Ivanka Šiševa (Sofijski universitet Sv. Kliment Ochridski)

Eurydice Antolin (Inalco, Paříž)

Frank Dietze (Universität Leipzig)

Agáta Dinzl-Rybářová (Univerzita Salcburk)

Meghan Forbes (Columbia University, New York)

Eva Grosek (Univerzita v Lublani)

Klaudia Koczur-Lejk (Štětínská univerzita)

Izabela Mroczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Joseph N. Rostinsky (Tokai University)

Lenka Jiroušková (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Kyuchin Kim  (Hankuk University of Foreign Studies)

Aneta Mickiewicz (Opolská univerzita)

Aleksandra Pająk (Opolská univerzita)

Kamila Szymańska (Jagellonská univerzita v Krakově)

Martina Šuperger (Filozofická fakulta v Lublani)

Anna Amelina (Rossijskaja akademija nauk, Moskva)

Nora Schmidt (Univerzita Erfurt)

Stefania Mella (Univerzita Padova)

Mateuscz Chmurski (Paris - Sorbonne)

Michelle Woods (State University of New York)

José Alaniz (University of Washington)  

Manuela Schwärzler (Univerzita v  Kostnici)

Zofia Tarajło-Lipowska (Vratislavská univerzita)

Malgorzata Gorczynska (Uniwersytet Wrocławski)

Anželina Penčeva (Jihozápadní univerzita Neofita Rilského v Blagoevgradu)

Iryna Zabiiaka (Národní univerzita Tarase Ševčenka v Kyjevě)

Takako Fujita (Universita Tokyo)

Massimo Tria (Univerzita v Benátkách)

Julia Nesswetha (Universität Leipzig)

Tatiana Witkowska (Varšavská univerzita)

Natalia Palich (Jagellonská Univerzita)

Charles D. Sabatos (Yeditepe University)

Matteo Colombi (GWZO Leipzig)

Matija Ivačić (Filozofski fakultet, Zahřeb)

George G. Grabowicz (Harvard University)

Mathias Becker (Universität Leipzig) 

Maja Načkebia (Šota Rustaveliho Ústav Pro Gruzinskou Literaturu SUT, Tbilisi)

Rafał Sielicki (Vratislavská univerzita)

Iman Ismail Ahmed Mohamed (Univerzita Ain Shams, Káhira) 

Martina Kramarić (Institut pro chorvatský jazyk a jazykovědou, Záhřeb)

Tatyana Vladimirovna Skulacheva (Russian Academy of Sciences)

Hanna Balázs (Budapešť)

Bogdan Dichev (Bulharská akademie věd)

Lena Scheidig (Univerzita Lipsko)

Elena Gluško (Ruská akademie věd)

Marie Brunová (Paris-Lodron-Universität, Salzburg)

Kseniia Tverianovich (Ruská akademie věd)

Anna Gawarecka (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani)

Marina Vyacheslavovna Akimova (Lomonosov Moscow State University)

Joanna Ewa Królak (Varšavská univerzita)