Previous Next
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...
Kniha tovaryšská… a hned už syntéza JIŘÍ TRÁVNÍČEK  Původní, italské vydání této nevelké publikace má vročení 1950 (podruhé vyšla po autorově smrti v...

ÚČL je hlavním pořadatelem kongresů světové literárněvědné bohemistiky, které se konají vždy jednou za pět let. První kongres se konal v roce 1995 a jeho smyslem bylo obnovit či upevnit spolupráci uvnitř oboru po pádu železné opony a zmapovat situaci literárněvědné bohemistiky ve světě. Další kongresy následovaly v letech 2000, 2005, 2010. Zatím poslední, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky se uskutečnil na přelomu června a července 2015 v Praze.

Web připravovaného VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 29. 6. – 3. 7. 2020, odloženo na rok 2021) naleznete zde.

Kongresy představují nejreprezentativnější přehlídku i společenské fórum literárněvědné bohemistiky ve světovém měřítku, aktivně se jich obvykle účastní více než 150 vysokoškolských učitelů, badatelů a překladatelů zabývajících se českou literaturou z nejméně 20 zemí Evropy, Severní Ameriky a Asie.

Přednášky i dokumentace kongresu včetně životopisných údajů účastníků jsou publikovány formou sborníků, jejichž řada dosud obsáhla 15 svazků (sborníky z I. – IV. kongresu digitálně zpřístupněny zde).

Kongresy jsou pořádány pod záštitou ústavních činitelů ČR, nejvyšších představitelů hlavního města Prahy i Akademie věd ČR.

ÚČL jako nejsilnější instituce v oblasti výzkumu české literatury a literární kultury a přirozené oborové středisko nese většinu praktické organizační zátěže, zároveň však sdružuje za cílem pořádání kongresů řadu dalších oborových pracovišť z ČR, jako jsou Ústav bohemistických studií FF UK, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Památník národního písemnictví, Ústav slovenskej literatúry SAV atd.

I. kongres světové literárněvědné bohemistiky

II. kongres světové literárněvědné bohemistiky

III. kongres světové literárněvědné bohemistiky

IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky