Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Badatelské zaměření

Česká literatura po roce 1945; humor a satira v literatuře, periodicky publikovaná beletrie.

Studium a stáže

19761981 FF UK, obor Čeština  angličtina; 19811982 studijní pobyt v ÚČL AV ČR.

Zaměstnání

Od 1982 odborná pracovnice ÚČL AV ČR, nyní v Oddělení pro výzkum literární kultury.

Výběrová bibliografie

Kapitola v kolektivní knize:

 • „Regionální identita v populární literatuře. ,Valašská‘ identita v kontextu populární časopisecké beletrie na začátku nacistické okupace Čech a Moravy“. In: O. Daniel – T. Kavka – J. Machek a kol.: Populární kultura v českém prostoru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 119–127. 

Studie:

 •  „Recepce Rukopisů v satiře a v humoru. In: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2014, s. 108118. 
 •  „Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a vykoupení. In: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2011, s. 219223.
 •  „Téma potlačované literatury v Humoristických listech (18631873). In: Česká literatura rozhraní a okraje. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR  Akropolis, 2010, s. 533545.
 •  „Tělo jako přečin proti veřejné mravnosti. Sbírka Sodoma Jiřího Karáska ze Lvovic a literární cenzura. In: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2010, s. 9499. 
 •  „Parnas sobě? Ceny, podpory a stipendia literárního odboru ČAVU v letech 18901921. In: O slušnou odměnu bude pečováno … Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2009, s. 101129.
 •  „Objev v literatuře pro ženy ve 30. letech 20. století. In: Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 4551.
 •  „,Krvavý román Augusta Nevšímala. K literárním trhům 70. let 19. století. In: Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Praha: KLP, 2007, s. 350355.
 •  „Továrna na klepy. Humorně hravý prostor. In: Prostor v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 2007, s. 300303.
 •  „Paleček mezi Dickensem a Saphirem. K tematice prvního českého specializovaného časopisu pro humor. In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2005, s. 4252.
 •  „Humoristický román Eduarda Fikera ,Emanuel v nesnázích (Květen 5, 1949). Bukolická SNB. In: sb. Studia Moravica IV. Symposiana. Olomouc: UP, 2006, s. 161165.
 •  „Novoitalija slavjanská. Přehled parodování. In: sb. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha: KLP, 2006, s. 405409.
 •  „Karel Poláček v časopise Eva. In: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Boskovice: Albert, 2004, s. 111120.
 •  „Deklamovánky V. K. Klicpery a F. J. Rubeše. In: Biedermeier v českých zemích. Praha: KLP, 2004, s. 326335.

Překlady:

 • R. B. Pynsent: Pátrání po identitě. Praha: H + H, 1996.
 • T. Brook: „Odysseus před soudem: doprovodné texty“. In: T. Pavlíček, P. Píša, M. Wögerbauer (eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012 , s. 438468) (orig. titul „Ulysses on Trial: Some Supplementary Reading“).
 • R. Darnton: „Cenzura z komparativního pohledu: Francie 1789 – Východní Německo 1989“. In: Nebezpečná literatura?, s. 377399) (orig. titul „Censorship, a Comparative View: France, 1789 – East Germany, 1989).

Účast v týmových pracích:

 • Dějiny české literatury 19451989, díl 14. Praha: Academia, 20072008.
 • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000, 2. vyd., 2002.
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, 2. Praha: Brána  Knižní klub, 1995, 1998.
 • Slovník české literatury 19701981. Praha: Čs. spisovatel, 1985.

Přehled odborné činnosti