Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Badatelské zaměření

Současné české drama a divadlo; dějiny českého divadla; německojazyčné divadlo a drama; překlad dramatického, prozaického a odborného textu.

  

Studium a stáže

1982–1986 studium divadelní a filmové vědy na FF UK v Praze, diplomová práce Zpracování quijotovské látky na současných českých jevištích; 1986  –  stipendium Českého literárního fondu: dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně; 1990 – měsíční stipendium Slovanského institutu v Moskvě; 1991–1993 třísemestrální stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum: studium v Institutu pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě;1998–2002 prezenční doktorské studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, téma disertační práce Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda; 1999 – dvouměsíční stipendium pro vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje, pracoviště: Institut pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě; duben 2007 – překladatelské stipendium Rakouské společnosti pro literaturu, Vídeň; 2011–2012 externí výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; 2013 – habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechische Republik, Elfriede Jelinek-Forschungszentrum, Institut für Germanistik, Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky; březen 2016 – habilitovala se v oboru Teorie a kritika v habilitačním řízení DAMU Praha habilitační prací Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba a habilitační přednáškou Problematika překladu divadelních textů T. Bernharda, E. Jandla a E. Jelinek

  

Zaměstnání

1988–1993 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV; 1993–1994 externí výuka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU; 2003–2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2007–2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2012 – knihovna Ústavu germánských studií FF UK v Praze; LS  2012 – pohostinská výuka v Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien: cyklus semestrálních přednášek Kapitel aus der Geschichte des tschechischen Theaters des 20. Jahrhunderts; ZS 2012/13 – externí výuka na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci: semestrální magisterská přednáška Současné tendence teorie divadla; ZS 2013/14 – pohostinská semestrální výuka v Institut für Slawistik Universität Wien: Das tschechische Drama im 20. Jahrhundert (České drama 20. století); od září 2013 – odborná asistentka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; LS 2016 – výuka na Katedře divadelních studií MU Brno: seminář Současné německé drama a divadlo; od LS 2017 – docentka na Katedře germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; od července 2017 – výzkumná pracovnice v Oddělení 20. století a literatury současné (Tým pro výzkum moderního českého divadla)

 

Členství v profesních organizacích

Elfriede Jelinek-Forschungsplattform, Institut für Germanistik, Universität Wien; Rakouský Pen-Club; Obec překladatelů; Teatrologická společnost; Sdružení divadelních kritiků; členka odborné poroty při udělování Ceny Václava Königsmarka Teatrologické společnosti za rok 2009

 

 

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Thomas Bernhard, Brno: Větrné mlýny, 2003, 216 s.

Studie:

 • Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu, in: Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds.). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017, přijato k publikaci.
 • Jazykové plochy a zkraty Felicie Zeller, doslov, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 355–380.
 • Feministická problematika a počínající kritika nacismu v rané tvorbě Elfriede Jelinek, in: Hala, Katja; Vlčková, Olga; Šťastná, Denisa (eds.): Ženy - Divadlo - Dějiny, Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice, 2015, s. 35–43.
 • Smrt v přímém přenosu, předmluva, in: Jelinek, Elfriede: Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 7–13. 
 • Překládat Jelinek. Proměny překladu v souvislosti s proměnami autorské poetiky, in: Divadelní revue, ročník 25, č. 2, 2014, s. 157–167.
 • Literatura jako herectví. Divadlo básnictví Karla Krause, in: Jobertová, Daniela (ed.): V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha 2014, s. 133–149.
 • Poznámka překladatelky, in: Jelinek, Elfriede: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 81–83.
 • Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry II, Divadelní ústav Praha 2014, s. 505-509. Ediční poznámka, in: Schnitzler, Arthur: Hry I, Divadelní ústav Praha 2013, s. 595–602 (Nominace editorů obou svazků Z. Augustové a J. Balvína na Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin roku, 2. místo)
 • Rozhněvaný i nostalgický poutník Evropou, doslov, in: Peter Handke: Pět her, Transteatral, edice Současná dramatika. Praha 2012, s. 277–301.
 • Arnošt Goldflam (hry z 80. let), in: Arnošt Goldflam: Písek a jiné kousky, Větrné mlýny, Brno 2010 (ed. J. Kovalčuk), s. 473–496.
 • Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti. in: Sborník z konference Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa, Gutenberg, Praha 2010, s. 192–197 (ed. P. A. Bílek, T. Dimter).
 • Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry III, Divadelní ústav Praha 2010, s. 299–302.
 • Ediční poznámka, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, s. 401–405.
 • Tatarská pouť jako lyrický text, In: Divadelní revue, roč. XII, č. 1, Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 27–34.

 

Zahraniční a cizojazyčné publikace:

 • Zuzana Augustová, Anne Fleig. Intertextualität und Tradition. Zum Verhältnis von Übersetzung und Interpretation. In: Janke, Pia / Kovacs, Teresa (eds.): "Postdramatik". Reflexion und Revision. (= DISKURSE. KONTEXTE. IMPULSE. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums 11), Wien: Praesens 2015, s. 217–225.
 • The Last Days of Mankind: A Decadent Show and the Aesthetics of Embarrassment, in: Czech Theatre 28, Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2012, s. 11–14.
 • Erfahrungen einer tschechischen Übersetzerin und Theaterwissenschaftlerin, in: Theatrale Grenzgänge. Jelineks Theatertexte in Europa, Diskurse. Kontexte. Impulse, Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums, Hrsg. von Pia Janke, Band 4, Uniwersität Wien, Praesens Verlag, Wien 2008 (ed. P. Clar, Ch. Schenkermayr),
  s. 347–352.
 • Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk  von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss,  in: Konzepte des Eigenen und des Fremden in der kulturellen Tradition Europas, DEKOM, Österreichische Bibliothek, Lingvistische Univerzität N. A. Dobroljubovs, Nischnij Novgorod, Russland 2000, s. 12–19. 

Překlady:

 • Charlotte Roos. Alergie, text je v elektronické podobě k dispozici v agentuře DILIA.
 • Fritz Zorn. Mars, román, Praha: Havran, 2016, 198 s.
 • Felicia Zeller. Pivo a ženy (premiéra: scénické čtení 19. 1. 2016 Východočeské divadlo Pardubice).
 • Felicia Zeller. Klub outsiderů, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 7–93 (premiéra 19. 9. 2014, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, režie Jiří Honzírek a kol.)
 • Felicia Zeller. Přátelé generace X, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 225–272 (premiéra 1. 11. 2014 Divadlo J. K. Tyla Plzeň, režie Natália Deáková).
 • Felicia Zeller. Rozhovory s astronauty, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 147–223 (scénické čtení Divadla Letí 16. 2. 2012, režie Natália Deáková, 3. 6. premiéra – Divadlo Letí ve Studiu Švandova divadla, režie Natália Deáková; premiéra v ČRo 3 – Vltava, režie Natália Deáková, 2. cena v soutěži Prix Bohemia, nominace na Prix Europe; 23. 1. 2015 premiéra v Národním divadle Moravskoslezském, Ostrava, režie Ondřej Elbel).
 • Elfriede Jelinek. Bambiland, in: Elfriede Jelinek. Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 15–73 (premiéra Slovácké divadlo Uherské Hradiště 10. 4. 2010, režie Jiří Honzírek).
 • Elfriede Jelinek. Poutník, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 49–83.
 • Elfriede Jelinek. Autorská poznámka na závěr, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 85–89.
 • Kurt Ifkovits. „Směs sklíčenosti a obav, ale také fascinace…“ Okolnosti a důsledky pražských návštěv Huga von Hofmannsthala, in: Helena Kokešová (ed.). Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, Praha: MÚA, 2015, s. 121–136.
 • Johannes Gleixner. T. G. Masaryk jako symbol vědecké estetiky v politice. Souvislost mezi modernou a politickým hnutím kolem Masaryka, tamtéž, s. 79–91.
 • Arthur Schnitzler. Hodiny života, Pierotovy proměny, in: Schnitzler, Arthur. Hry II, Praha: Divadelní ústav, 2014, s. 7–20, 55–74.
 • Arthur Schnitzler. Milkování, in: Schnitzler, Arthur. Hry I, Praha: Divadelní ústav, 2013, s. 95–148.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla (Prolog?), in: To nejlepší z Berlína, premiéra 12. 9. 2013 Divadlo Letí, Studio Švandova Divadla Praha, režie Marián Amsler.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla, premiéra 22. 10. 2013, Činoherní studio Ústí nad Labem, režie Veronika Musilová-Kyrianová. 
 • Paul Plamper. Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, režie Aleš Vrzák (3. cena v soutěži Prix Bohemia).