FOTO: Prameny české moderní kultury
 
 
1, 2 Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV,
Praha 1988
Materiály z mezinárodního sympozia
Plzeň 17.–19. března 1988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž