Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Česká poezie 20. století a současnosti; literatura a nová média.

Studium

19972003 PedF UK, obor Český jazyk a literatura, německý jazyk a literatura (diplomová práce Mlčení Vladimíra Holana); 2004 rigorózní zkouška (PhDr.); 20042008 FF JCU, doktorské studium v Ústavu bohemistiky (disertační práce Mladá poezie devadesátých let 20. století).

Zaměstnání

Od 2005 interní doktorand, resp. vědecký pracovník Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR; 2009–2020 zástupce ředitele ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Česká literatura a nová média. Praha: Academia, 2016.
 • Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia, 2011.
 • Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938. Praha: Academia, 2014. (S Kateřinou Pioreckou.)

Studie:

 • "SMS jako téma a prostředek zápisu literárního textu", in Ladislav Nekvapil (ed.): Kultura psaní v dějinách, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, s. 274-297.
 • "Literární experiment v éře jedniček a nul. Konceptuální tendence v soudobé české literatuře, in Ondřej Buddeus - Markéta Magidová (eds.): Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2015, Praha: tranzit.cz, 2015, s. 224-247.
 • "Literatura a digitální kultura: Potřebujeme digital literary studies?" Česká literatura 63, č. 6. 2015, s. 935-949.
 • "Literatura czeska i nowe media. Wprowadzenie do tematu". ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura, č. 30, 2015, s. 63-88.
 • Recepce internetu v českých literárních časopisech In. Bogumila Suwara (ed.): Staré a nové rozhrania (interfejsy) literatúry (Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV), 2014, s. 71-95.
 • Amatérská literární fóra na českém internetu. Mezi demokratizací a diletantstvím. Mediální studia. Roč. 8, č. 2 (2014), s. 127-148
 • Romány na pokračování v situaci digitálního zveřejněníWorld Literature Studies, 2013, vol. 5 (22), s. 7390.
 • Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningemHost, 2013, č. 6, s. 2125.
 • „,Before a poem is written‘. Czech concrete poetryVlak, 2013, č. 4, s. 320329.
 • Česká literatura a nová média. Prolegomena k tématuČeská literatura 60, č. 6, 2012, s. 821850.
 • Proměny čtenářství v procesu remediaceČeská literatura 58, č. 4, 2010, s. 490501.
 • Resuscitace, nebo exhumace? Mladá poezie devadesátých let ve světle básnických manifestůHost 26, 2010, č. 6, s. 2128.
 • Remediace literární lexikografieČeská literatura 57, č. 5, 2009, s. 711721.
 • Česká poezie v roce krize. In: Nejlepší české básně 2009. Brno: Host, 2009, s. 111126. 
 • Mezi útočištěm a útokem. Neúplný přehled současné české poezie“.Tvar 20, 2009, č. 1, s. 68.
 • Kde začíná současnost? O současné české poezii. Tvar 19, 2008, č. 20, s. 67.
 • Mladá spirituální poezie devadesátých let. Česká literatura 56, č. 1, 2008, s. 1646.
 • Dekonstrukce úspěchu. Nad kritickými ohlasy Borkovcovy poezie. Tvar 18, 2007, č. 10, s. 810.
 • Červenkova teorie lyrického subjektu. Česká literatura 54, č. 6, 2006, s. 3055.
 • Dialogičnost Holanovy Noci s Hamletem. Aluze 9, 2005, č. 3, s. 6170.
 • Interiérová poezie. Na okraj poetiky prostoru v mladé poezii 90. letTvar 16, 2005, č. 1, s. 45.

Edice:

 • Máchovské rezonance. Praha: ÚČL AV ČR  Akropolis  Obec spisovatelů, 2010.
 • Nejlepší české básně 2009. Brno: Host, 2009; s K. Šiktancem.
 • Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Praha 28. 6. – 3. 7. 2005. Svazek 3. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.

Překlady:

 • Eric J. Hobsbawm: Střední Evropa, politika a kultura. In: J. Trávníček (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • Erhard Busek: Střední Evropa – co je to?. In: J. Trávníček (ed.): V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • Herta Schmid: Poznání a zájem u Jana Mukařovského a v současné vědě o kultuře. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host, 2006.

Kolektivní práce:

 • V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 • Přehledné dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2012.
 • Dějiny české literatury 19451989. Praha: Academia, 20072008.
 • V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
 • Slovník české literatury (www.slovnikceskeliteratury.cz).

Přehled odborné činnosti