Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Současné české drama a divadlo; dějiny českého divadla; německojazyčné divadlo a drama; překlad dramatického, prozaického a odborného textu.

  

Studium a stáže

1982–1986 studium divadelní a filmové vědy na FF UK v Praze, diplomová práce Zpracování quijotovské látky na současných českých jevištích; 1986  –  stipendium Českého literárního fondu: dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně; 1990 – měsíční stipendium Slovanského institutu v Moskvě; 1991–1993 třísemestrální stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum: studium v Institutu pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě;1998–2002 prezenční doktorské studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, téma disertační práce Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda; 1999 – dvouměsíční stipendium pro vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje, pracoviště: Institut pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě; duben 2007 – překladatelské stipendium Rakouské společnosti pro literaturu, Vídeň; 2011–2012 externí výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; 2013 – habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechische Republik, Elfriede Jelinek-Forschungszentrum, Institut für Germanistik, Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky; březen 2016 – habilitovala se v oboru Teorie a kritika v habilitačním řízení DAMU Praha habilitační prací Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba a habilitační přednáškou Problematika překladu divadelních textů T. Bernharda, E. Jandla a E. Jelinek

  

Zaměstnání

1988–1993 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV; 1993–1994 externí výuka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU; 2003–2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2007–2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze; 2012 – knihovna Ústavu germánských studií FF UK v Praze; LS  2012 – pohostinská výuka v Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Universität Wien: cyklus semestrálních přednášek Kapitel aus der Geschichte des tschechischen Theaters des 20. Jahrhunderts; ZS 2012/13 – externí výuka na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci: semestrální magisterská přednáška Současné tendence teorie divadla; ZS 2013/14 – pohostinská semestrální výuka v Institut für Slawistik Universität Wien: Das tschechische Drama im 20. Jahrhundert (České drama 20. století); od září 2013 – odborná asistentka a v letech 2016–2017 docentka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha; od LS 2017 – docentka na Katedře germanistiky a slavistiky Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni; od července 2017 – výzkumná pracovnice v Oddělení 20. století a literatury současné (Tým pro výzkum moderního českého divadla)

 

Členství v profesních organizacích

Mezinárodní tým Interuniversitärer Forschungsverbund Elfriede Jelinek der Universität Wien und Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (Meziuniverzitní výzkumné sdružení Elfriede Jelinek Vídeňské univerzity a Soukromé univerzity hudby a umění města Vídně); Obec překladatelů; Teatrologická společnost; Sdružení divadelních kritiků; Svaz germanistů ČR.

 

 

Výběrová bibliografie

Monografie:

 • Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Praha: Academia – NAMU, 2020, 296 s.
 • Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury, Praha: Transteatral – ÚČL AV, 2018, ISBN (Transteatral) 978-80-87299-19-7, ISBN (ÚČL) 978-80-88069-77-5, 394 s.
 • Thomas Bernhard, Brno: Větrné mlýny, 2003, 216 s.

Studie:

 • Německé expresionistické drama z českých zemí. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia, 2021.
 • Teatralita textu. In: Mereneus, Aleš – Mikulová, Iva – Šotkovská, Jitka (edd.). Text a divadlo, Praha: Academia 2020, s. 139–150.
 • Experimentální dramatik Wolfram Höll. In: Höll, Wolfram. My jsme tři, Praha: Studio Rote/ Psí víno, 2019, s. 76–82.
 • Text a mlčení. In: Bernhard, Thomas. Oběd u Wittgensteinů, Praha: Národní divadlo, 2019, s. 36–47.
 • Veliký Mág. In: Theatralia 21, Supplementum - Moderní česká divadelní hra (1896–1989), Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1896–1918 č. 1, 2018, roč. 21, str. 39-47, ISSN: 1803-845X (print), ISSN: 2336-4548 (online).
 • H. C. Artmann in: Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, roč. 29, č. 2, 2018, s. 31–43.
 • O novém realismu v německém divadle (Jitka Goriaux Pelechová: Divadlo Thomase Ostermeiera.), Divadelní revue, 2017, č. 2, s. 98–101.
 • Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu, in: Augustová, Zuzana – Jiřík, Jan – Jobertová, Daniela (eds.). Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi, Praha: NAMU, 2017, s. 11–52.
 • Jazykové plochy a zkraty Felicie Zeller, doslov, in: Zeller, Felicia. Pět her, Praha: Transteatral, 2015, s. 355–380.
 • Feministická problematika a počínající kritika nacismu v rané tvorbě Elfriede Jelinek, in: Hala, Katja; Vlčková, Olga; Šťastná, Denisa (eds.): Ženy - Divadlo - Dějiny, Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice, 2015, s. 35–43.
 • Smrt v přímém přenosu, předmluva, in: Jelinek, Elfriede: Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 7–13. 
 • Překládat Jelinek. Proměny překladu v souvislosti s proměnami autorské poetiky, in: Divadelní revue, ročník 25, č. 2, 2014, s. 157–167.
 • Literatura jako herectví. Divadlo básnictví Karla Krause, in: Jobertová, Daniela (ed.): V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, NAMU, Praha 2014, s. 133–149.
 • Rozhněvaný i nostalgický poutník Evropou, doslov, in: Peter Handke: Pět her, Transteatral, edice Současná dramatika. Praha 2012, s. 277–301.
 • Arnošt Goldflam (hry z 80. let), in: Arnošt Goldflam: Písek a jiné kousky, Větrné mlýny, Brno 2010 (ed. J. Kovalčuk), s. 473–496.
 • Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti. in: Sborník z konference Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa, Gutenberg, Praha 2010, s. 192–197 (ed. P. A. Bílek, T. Dimter).
 • Tatarská pouť jako lyrický text, In: Divadelní revue, roč. XII, č. 1, Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 27–34.

 

Zahraniční a cizojazyčné publikace:

 • Augustová, Zuzana - Strigl, Daniela - Belobratow, Alexander. Sprachspiel - Satire - Subversion. Zu den Traditionen der Komik bei Elfriede Jelinek. In Janke, Pia - Schenkermayr, Christian (eds.). Komik und Subversion. Ideologiekritische Strategien, Wien: Praesens Verlag 2020, s. 179-188.
 • Augustová, Zuzana – Fleig, Anne. Intertextualität und Tradition. Zum Verhältnis von Übersetzung und Interpretation. In: Janke, Pia / Kovacs, Teresa (eds.): "Postdramatik". Reflexion und Revision. (= DISKURSE. KONTEXTE. IMPULSE. Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums 11), Wien: Praesens 2015, s. 217–225.
 • The Last Days of Mankind: A Decadent Show and the Aesthetics of Embarrassment, in: Czech Theatre 28, Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2012, s. 11–14.
 • Erfahrungen einer tschechischen Übersetzerin und Theaterwissenschaftlerin, in: Theatrale Grenzgänge. Jelineks Theatertexte in Europa, Diskurse. Kontexte. Impulse, Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums, Hrsg. von Pia Janke, Band 4, Uniwersität Wien, Praesens Verlag, Wien 2008 (ed. P. Clar, Ch. Schenkermayr),
  s. 347–352.
 • Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk  von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss,  in: Konzepte des Eigenen und des Fremden in der kulturellen Tradition Europas, DEKOM, Österreichische Bibliothek, Lingvistische Univerzität N. A. Dobroljubovs, Nischnij Novgorod, Russland 2000, s. 12–19. 

Překlady:

 • Thomas Muschg. Příběh jednoho rukopisu, předmluva k románu F. Zorna Mars, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, roč.31, č. 2, 2020, s. 18-28.
 • Thomas Bernhard. Ritter, Dene, Voss. In: Týž. Oběd u Wittgensteina, Praha: Národní divadlo 2019, s. 86–218.
 • Wolfram Höll. My jsme tři, Praha: Studio Rote/ Psí víno, 2019.
 • Evelyn Deutsch-Schreiner. Současné rakouské drama. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 20, 28. 11. 2019, s. 14.
 • Karen Jürs-Munbyová. Inscenační tradice děl Elfriede Jelinek. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 16, 3. 10. 2019.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla. In: Tvar, obtýdeník živé literatury, č. 16, 3. 10. 2019.
 • Kathrin Röggla. Fake Reports. In: Tvar, obtýdeník živé literatury (společně s Veronikou Švecovou), č. 16, 3. 10. 2019.
 • Wolfram Höll. My jsme tři, Praha: Studio Rote a Psí víno, 2019.
 • Paul Kornfeld. Svedení. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia (přijato k tisku).
 • Paul Kornfeld. Oduševnělý a psychologický člověk. In: Augustová, Zuzana – Jungmannová, Lenka – Merenus, Aleš (edd.). Expresionistické drama z českých zemí, Praha: Academia (přijato k tisku).
 • Thomas Köck. hrát si na ráj (západ. labutí píseň), Plav – měsíčník pro světovou literaturu, roč. 15, č. 3, 2019, s. 12–18 (společně s Kateřinou Studenou).
 • Charlotte Roos. Alergie, text je v elektronické podobě k dispozici v agentuře DILIA.
 • Fritz Zorn. Mars, román, Praha: Havran, 2016, 198 s.
 • Felicia Zeller. Pivo a ženy (premiéra: scénické čtení 19. 1. 2016 Východočeské divadlo Pardubice).
 • Felicia Zeller. Pět her, Praha: Transteatral, 2015.
 • Elfriede Jelinek. Bambiland, in: Elfriede Jelinek. Bambiland/Babylon, Praha: Brkola, 2014, s. 15–73 (premiéra Slovácké divadlo Uherské Hradiště 10. 4. 2010, režie Jiří Honzírek).
 • Elfriede Jelinek. Poutník, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 49–83.
 • Elfriede Jelinek. Autorská poznámka na závěr, in: Nevadí. Malá trilogie smrti, Praha: Brkola, 2014, s. 85–89.
 • Kurt Ifkovits. „Směs sklíčenosti a obav, ale také fascinace…“ Okolnosti a důsledky pražských návštěv Huga von Hofmannsthala, in: Helena Kokešová (ed.). Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století, Praha: MÚA, 2015, s. 121–136.
 • Johannes Gleixner. T. G. Masaryk jako symbol vědecké estetiky v politice. Souvislost mezi modernou a politickým hnutím kolem Masaryka, tamtéž, s. 79–91.
 • Arthur Schnitzler. Hodiny života, Pierotovy proměny, in: Schnitzler, Arthur. Hry II, Praha: Divadelní ústav, 2014, s. 7–20, 55–74.
 • Arthur Schnitzler. Milkování, in: Schnitzler, Arthur. Hry I, Praha: Divadelní ústav, 2013, s. 95–148.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla (Prolog?), in: To nejlepší z Berlína, premiéra 12. 9. 2013 Divadlo Letí, Studio Švandova Divadla Praha, režie Marián Amsler.
 • Elfriede Jelinek. Beze světla, premiéra 22. 10. 2013, Činoherní studio Ústí nad Labem, režie Veronika Musilová-Kyrianová. 
 • Paul Plamper. Tacet – Ticho 2, ČRo 3 – Vltava, 2013, režie Aleš Vrzák (3. cena v soutěži Prix Bohemia).
 • Peter Handke: Přes vesnice, Hra o ptaní aneb Cesta do Sonorní země, Proč Kuchyň? in: Peter Handke: Pět her, Praha: Transteatral, edice Současná dramatika, 2012, s. 83-238.
 • Thomas Bernhard: Nad vrcholky strání a výš, Claus Peymann si kupuje kalhoty a jde se mnou na oběd, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Praha: Divadelní ústav, 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová, s. 181 – 266, 369 – 384.
 • Thomas Bernhard: pouštní růže, Hora, Hlavy, Vybájená, Róza, Jaro, Prezident, in: Thomas Bernhard: Hry III, Praha: Divadelní ústav, 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová, s. 9–114, 199–297.
 • Martin Prinz: Lupič, román, Praha: Havran, 2008, 104 s.
 • Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Pětkrát člověk muž, Ernst Jandl: prostor, parazitní hra, humanisti, in: Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Experimentální hry, Praha: Fra, 2005, 192 s. (Ernst Jandl - Humanisti, premiéra 22. 1. 2007, Divadlo Komedie Praha, režie J. Nebeský).
 • Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Praha: Brkola, 2008, 160 s. (premiéra 24. 4. 2006, Divadlo Komedie Praha, režie D. Jařab, J. Nebeský a D. D. Pařízek).
 • Elfriede Jelinek: Mlčení, in: Elfriede Jelinek: Sbohem. 3 malá dramata, Praha: Brkola, 2008, s. 29–37, (ed. M. Černá, M. Čunderle).

 

Odborná ocenění

 • Překladatelská prémie 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury za literární překlad
 • Tvůrčí ocenění Obce překladatelů za rok 2016 za překlad románu Mars Fritze Zorna