Previous Next
Prozaičky nejsou hrdinky aneb O literárních badatelích a pistolnících PETRA KOŽUŠNÍKOVÁ Autoři publikace Sedm statečných a spol. si vytyčili úkol...
Brána do světa české hrůzy   JAKUB JARINA Sousloví český horor zpravidla vyvolává otázku, zda něco...
Líbám Tě a miluju, Ahojsk! GABRIELA ROMANOVÁ Editorský tým si vytyčil nelehký úkol sestavit publikaci dopisů, jež...

Před 70 lety, 11. června 1947, byl Českou akademií věd a umění založen Ústav pro českou literaturu.

K jubileu vychází publikace nazvaná 11. 6. 1947. Založení Ústavu pro českou literaturu v dokumentech, přibližující přípravy a první rok existence ÚČL. Publikace je šířena volně v tištěném vydání.

Publikace bude představena při slavnostním setkání současných i minulých pracovníků, akademické veřejnosti a partnerů ústavu pořádaném v pondělí 12. června 2017 od 17.00 ve Vile Lanna.

Sedmdesát let práce ústavu v ohlasech tisku mapuje výběrová bibliografie, sestavená ze zdrojů výzkumné infrastruktury ČLB.

 logo copy copy copy          AVCR stredova znacka CZ black

Schválení organizačního řádu stanovujícího vnitřní strukturu i pracovní úkoly Ústavu pro českou literaturu, k němuž 11. června 1947 došlo jednomyslným hlasováním schůze III. třídy ČAVU, představovalo vyvrcholení více než ročních příprav, na nichž se účastnila elita našich tehdejších filologických a humanitních věd – klasický filolog Bohumil Ryba, estetik a literární teoretik Jan Mukařovský, literární historik, bohemista a slovakista Albert Pražák, paleoslavista Josef Vašica, komparatista Frank Wollman a další.

Novému ústavu byly při založení svěřeny mimo jiné aktivity, na kterých se v ČAVU pracovalo již dříve, od 30. let 20. století. Bylo to například pořizování sbírky kopií bohemikálních rukopisů z domácích i zahraničních knihoven, archivů a muzeí, vytváření retrospektivní bibliografické dokumentace k dějinám národního písemnictví nebo práce na knižní řadě zasvěcené vědeckému vydávání kánonu české literatury. Šlo o úkoly, které ani po sedmdesáti letech neztratily svůj vědecký, kulturní a společenský význam, jak je vidět z toho, že navzdory hlubokým proměnám věd o literatuře a kultuře v uplynulých desetiletích všechny mají svůj odraz i v dnešní práci ústavu.

Sedmdesáté výročí svého chápe Ústav pro českou literaturu AV ČR jako příležitost upozornit na dlouhodobou kontinuitu humanitně a sociálně vědného bádání v Akademii věd České republiky.

 

Historii ÚČL je věnována sekce těchto webových stránek a také volně šířená e-kniha K historii Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ke stažení například zde).