Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

Česká literatura 54, 2006/2-3

Dvojčíslo 2-3 České literatury je věnováno na památce dlouholetého šéfredaktora tohoto časopisu Miroslava Červenky. Hostujícími editory byli Milan Jankovič a Jiří Holý.

Jiří Holý: Za Miroslavem Červenkou
(s. 3-9)

Lucylla Pszczołowska: Básně a próza - způsoby a problémy koexistence
(s. 10-16)

Květa Sgallová: Časoměrné vzorce a metra v české národním obrození
(s. 17-25)

Pavel Jiráček: Já a nejá v rytmu lyriky
(s. 26-40)

Emil Volek: Hry typologie a studium verše: český a španělský verš v zápasu o charakter a tvar sylabotónismu
(s. 41-58)

Zdeněk Mathauser: Umění zrající svými přesahy
(s. 59-73)

Wolf Schmid: Abstraktní autor a abstraktní čtenář
(s. 74-97)

Aleš Haman: Dvě úvahy o poezii a próze
(s. 98-102)

Vladimír Papoušek: Spontánnost, manipulace, literární kánon a dobový horizont
(s. 103-112)

Alena Macurová - Irena Vaňková: Zázrak rozumění?
(s. 113-121)

Tomáš Kubíček: Mezi imanencí a náhodou
(s. 122-130)

Bohumil Fořt: Estetická funkce, norma a hodnota jako spletité fakty
(s. 131-139)

Petr A. Bílek: K hledání hranice, kde kdo co v lyrice mluví
(s. 140-147)

Marie Kubínová: Pojmy v pohybu (K Červenkovu setkání lyriky s fikčností
(s. 148-159)

Daniela Hodrová: Text-proud a text tkaný - "herakleitos " a "arachné"
(s. 160-174)

Marie Langerová: Poznámky k zvukomalbě
(s. 175-185)

Zdeněk Hrbata: Aspekty prostoru v Máchových Cikánech
(s. 186-197)

Miroslav Procházka: Marinka
(s. 198-203)

Dušan Prokop: Několik poznámek a úvah o vzniku Máje
(s. 204-217)

Jaroslava Janáčková: Čas komety v dopisu Boženy Němcové z 13. června 1857
(s. 218-227)

Veronika Ambrosová: Milenci v kiosku V. Nezvala v roce 1932 aneb Národní divadlo na vlnách avantgardy
(s. 228-239)

Oleg Malevič: Vjačeslav Lebeděv a česká poezie
(s. 240-247)

Petr Mareš: K vícejazyčnosti v básnických skladbách Vladimíra Holana
(s. 248-257)

Jiří Trávníček: Vladimír Holan a baroko
(s. 258-262)

Petr Šrámek: Realismus integrálný? (poznámky grossmanovské)
(s. 263-273)

Zdeněk Pešat: Šotolův člověk a dějiny. K profilu jedné generace
(s. 274-278)

Milan Jankovič: Motivy-šifry pozdního Hrabala
(s. 279-288)

Sylvie Richterová: Kolářův experiment s uměním: příklad futurismu
(s. 289-303)

Milan Suchomel: Druhý stupěň trýzně
(s. 304-313)

Dalibor Tureček: Fikční světy lyriky J. H. Krchovského
(s. 314-322)

Michał Głowiński: Česká setkání
(s. 323-328)

Jana Hoffmannová - Bohuslav Hoffmann: Dedikace a intertexty ve Strojopisné trilogii
(s. 329-341)

Petr Holman: Červenkovy březinovské edice
(s. 342-350)

František Knopp: Bibliografie Miroslava Červenky 2002-2006
(s. 351-355)