Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1982 - roč. 30, č. 6

OSOBNOST A DÍLO AKADEMIKA LADISLAVA ŠTOLLA. (Materiály a referáty z konference pořádané Ústavem pro čes. a svět. literaturu ČSAV, Vědeckým kolegiem věd o umění a Literárněvědným ústavem SAV 18. - 19. 5. 1982):

LADISLAV ŠTOLL. 26. června 1902 - 6. ledna 1981. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 481-482; nepodepsáno. [O konferenci a o čísle České literatury věnovaném příspěvkům; s fotografií.] [2286]

POZDRAVNÉ DOPISY ZASLANÉ KONFERENCI. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 482-484; 484-486; 486. [Dopisy místopředsedy ČSAV Zdeňka SNÍTILA, ředitele Ústavu světové literatury AV SSSR G. BERDNIKOVA a ředitele Ústavu slavistiky a balkanistiky v Moskvě D. F. MARKOVA.] [2287]

HRZALOVÁ Hana: Osobnost a dílo Ladislava Štolla. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 487-492. [2288]

TOMČÍK Miloš: Renesančné zdroje Štollovho poňatia sveta a umenia. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 492-496. [2289]

DVOŘÁK Jaromír: Štollův leninský přístup ke kulturnímu dědictví. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 496-502. [2290]

FOJTÍKOVÁ Eva: Ladislav Štoll na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 502-505. [2291]

KUTTA František: K přednáškám Ladislava Štolla na bývalé Vysoké škole politické a sociální v Praze. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 505-508. [2292]

VANĚČEK Václav: Ladislav Štoll jako předseda Vládní komise pro vybudování ČSAV. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 508-511. [2293]

PAVLOV Ivan: Ladislav Štoll a bulharská bohemistika. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 511-514. [2294]

FILIPČIKOVOVÁ Raisa: Ladislav Štoll a Ústav světové literatury AV SSSR. Z ruš. přel. Eva Hermanová. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 514-520. [2295]

FISCHER Jan O.: Co dal Ladislav Štoll naší generaci. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 520-524. [2296]

ZELENÝ Jindřich: Štollovy filozofické podněty. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 524-525. [2297]

JIRÁNEK Jaroslav: Několik reminiscencí na akademika Ladislava Štolla. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 526-527. [2298]

ZEMAN Milan: Literatura jako ideologie. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 527-530. [2299]

ŠERLAIMOVÁ Světlana: Úloha Ladislava Štolla v rozpracování metodologie české marxistické literární kritiky. Z ruš. přel. Zina Berezovská. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 530-534. [2300]

VLAŠÍN Štěpán: Štollova kritika strukturalismu. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 535-539. [2301]

JANASZEK-IVANIČKOVÁ Halina: Štollova kritika strukturalismu a mezinárodní diskuse o komparatistice. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 539-545. [2302]

HÁJEK Jiří: Ladislav Štoll a F. X. Šalda. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 545-547. [Mj. o monografii Občan F. X. Šalda (1977).] [2303]

MACURA Vladimír: Souvislosti Štollovy marxistické analýzy sokolství. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 547-550. [2304]

BLAHYNKA Milan: Ladislav Štoll a česká meziválečná umělecká avantgarda, zvláště Vítězslav Nezval. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 550-554. [2305]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Ladislav Štoll a S. K. Neumann. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 555-557. [2306]

HEŘTOVÁ Jaroslava: Ladislav Štoll a poznávání odkazu Zdeňka Nejedlého. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 557-560. [2307]

SEEHASEOVÁ Ilse: Otázka pokroku humanity v díle Ladislava Štolla. Z něm. přel. Jaromír Loužil. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 560-565. [2308]

NIKOLSKIJ Sergej Vasiljevič: Problém emancipace člověka v pracích Ladislava Štolla o umění. Z ruš. přel. Miluša Bubeníková. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 565-569. [2309]

KOVÁŘOVÁ Zdena: K interpretaci pojmu romantismus v teoretickém systému socialistického realismu. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 569-572. [2310]

MRAVCOVÁ Marie: Dialektické kategorie v diskusi o socialistickém realismu 1934-1935. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 572-575. [2311]

Další referáty o L. Štollovi viz ČL 1983, č. 2 (záz. č. 2406-2408).

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

TÁBORSKÁ Jiřina: Sovětský výbor z díla Ladislava Štolla. Roč. 30, 1982, č. 6, s. 576. [Izbrannyje statji i esseje (Moskva, 1982), usp. S. A. Šerlaimovová.] [2373]