Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1982 - roč. 30, č. 5

STUDIE

HOŠNA Jiří: K žánrové specifičnosti václavských legend. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 385-395; něm. resumé. [2280]

PRAŽÁK Emil: Žákovská milostná skladba Detrimentum pacior. Příspěvek ke studiu středověkých veršovaných textů. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 396-406; něm. resumé. [2281]

LEHÁR Jan: K problematice staročeské písně Šla dva tovařišě. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 407-410; něm. resumé. [Též o žánru alby.] [2282]

ŠERLAIMOVÁ Světlana A.: Nový charakter tradičního žánru. O českém historickém románu sedmdesátých let. Z ruš. přel. Alexandra Křepinská. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 411-418. [2283]

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Josef Hrabák a literární teorie. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 419-422. [K 70. narozeninám 3. 12. 1982; s fotografií.] [2284]

KOLÁR Jaroslav: Josef Hrabák a starší česká literatura. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 423-428. [K 70. narozeninám.] [2285]

DOKUMENTY

VESELÝ Jan: Bibliografie díla prof. Josefa Hrabáka za léta 1972 - 1981. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 429-448. [Soupis o 231 záznamech s jmenným rejstříkem; navazuje na knižní Bibliografii díla Josefa Hrabáka do roku 1971 (1972).] [2319]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HRABÁK Josef: Monumentální publikace. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 449-451. [Antológia staršej slovenskej literatúry (Bratislava, 1981), usp. Ján Mišianik.] [2358]

JEŘÁBEK Dušan: O slovesné kultuře u nás od počátků po současnost. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 451-454. [Hrabák Josef: Jedenáct století (1982).] [2359]

VLAŠÍN Štěpán: O nejproduktivnějším žánru dnešní literatury. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 454-455. [Hrabák Josef: Čtení o románu (1981), populárněnauč. kniha pro mládež.] [2360]

MOLDANOVÁ Dobrava: Antologie milostných dopisů. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 456. [Vyznání lásky (1981), usp. Jaroslava Jiskrová.] [2361]

ČORNEJ Petr: Hudební doklady Husova kultu. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 456-457. [O studii Jany Fojtíkové Hudební doklady Husova kultu z 15. a 16. století ve sb. Miscellanea musicologica, sv. 29 (1981).] [2362]

FERKLOVÁ Renata: Nový výbor z Hájkovy kroniky. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 457-460. [Kronika česká (1981), ed. Jaroslav Kolár.] [2363]

LOUŽIL Jaromír: Oslavy 200. výročí narození Bernarda Bolzana. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 460-463. [Souhrn akcí a publikací a recenze bibliofilie Vlastní životopis Bernarda Bolzana (1981), přel. a ed. Marie Pavlíková.] [2364]

MACURA Vladimír: Maďarské průhledy do dějin literární vědy 20. století. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 464-466. [Sb. Literature and its Interpretation (Hágy - Budapešť, 1979).] [2365]

DOKOUPIL Blahoslav: Konference o českém dramatu. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 466-468. [Na téma České drama v epoše socialismu poř. 16. - 17. 9. 1981 v rámci 24. roč. Bezručovy Opavy.] [2366]

VAŠÁK Pavel: Výsledky práce Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v roce 1981. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 468-470; podepsáno pv. [Přehled.] [2367]

SCHERL Adolf: O vědeckém odkazu Otakara Zicha. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 471-473. [Vědecký odkaz Otakara Zicha (1981), sb. referátů ze sympozia poř. 16. - 18. 5. 1979, usp. Rudolf Pečman.] [2368]

RZOUNEK Vítězslav: S. V. Nikolskij - šedesátiletý. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 474-475. [K 27. 2. 1982.] [2369]

HRZALOVÁ Hana: Životní jubileum Jurije V. Bogdanova. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 475-476. [K 50. narozeninám 25. 2. 1982.] [2370]

FORST Vladimír: Šedesát pět let Františka Buriánka. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 476-478. [K 17. 1. 1982.] [2371]

PEŠTA Pavel: Uzavřelo se dílo literárního historika. K úmrtí Artura Závodského. Roč. 30, 1982, č. 5, s. 479-480. [K 2. 5. 1982.] [2372]