Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1982 - roč. 30, č. 4

STUDIE

PROCHÁZKA Martin: Childe Heroldovo Dobrou noc a Budoucí vlasť. K problému subjektu v Byronově a Máchově poezii. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 289-298; angl. resumé. [Srovnávací studie; v Dodatku (s. 298-301) otištěny obě básně (Byronova v originálu a v překladu Elišky Krásnohorské).] [2277]

MACURA Vladimír: Jazyk v jungmannovském projektu české kultury. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 303-310; franc. resumé. [2278]

SOLOVJOVOVÁ Anna Petrovna: Povídkový cyklus v české a ruské literatuře 19. století. Z ruš. přel. Eva Hermanová. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 311-319. [Mj. o "cyklech" Jana Nerudy Povídky malostranské (1878) a Karoliny Světlé Kresby z Ještědí (1880).] [2279]

DOKUMENTY

VESELÝ Jiří: Goethe a Čechy. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 320-333. [Životopisný přehled; s otištěním básně Josefa Hory Nad Faustem (na s. 333).] [2316]

BEČKA Jiří: K stému výročí knižního překladu Háfize. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 334-343. [Přehled ohlasu orientální literatury a o knize překladů J. B. Košuta - Jaroslava Vrchlického Z dívánu Háfize (1881).] [2317]

POHORSKÝ Miloš - VAŠÁK Pavel: Funkce a jazyk literární kritiky. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 344-353. [Rozšíř. verze přednášky z konference o kritice poř. 10. - 11. 6. 1981 na Dobříši; mj. kritika pojmu pozemská poezie, používaného Milanem Blahynkou, kolem níž se rozvinula polemika - viz záz. č. 2416, 2522-26.] 2416, 2522, 26 [2318]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HOŠNA Jiří: Legendy jako živý literární odkaz. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 354-356. [Byzantské legendy. Výběr textů ze IV. až XII. století (1980), ed. Emílie Bláhová, Zoe Hauptová a Václav Konzal.] [2343]

PETRŮ Eduard: Starší česká literatura v Mladé frontě. (Na okraj nového vydání Tristrama a Izaldy.) Roč. 30, 1982, č. 4, s. 356-357. [(1980), ed. Zdeňka Tichá.] [2344]

ČORNEJ Petr: Dvě monografie o obrozenských vědcích. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 358-360. [Johanides Josef: František Martin Pelcl; Sklenář Karel: Jan Erazim Vocel (obě 1981).] [2345]

PEŠAT Zdeněk: Monografie o Josefu Horovi. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 360-363. [Mourková Jarmila: Josef Hora (1981).] [2346]

MAZÁČOVÁ Stanislava: Sborník Kniha v životě malého dítěte. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 363-364. [Sb. referátů ze 17. kongresu IBBY poř. 1980 v Praze (1981).] [2347]

VORÁČEK Jaroslav: Dvě příležitostné publikace o literatuře a ilustraci knih pro malé děti. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 364-366. [Čeští a slovenští spisovatelé knih pro malé děti; Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti (obě Praha - Bratislava, 1980).] [2348]

VLAŠÍN Štěpán: Jak napsat dobrou povídku. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 366-367. [Franz Rudolf: Malá škola prózy (1980).] [2349]

FORST Vladimír: Vyznání literárního historika. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 368-369. [Truhlář Břetislav: Socialistickou cestou k realite v literatúre (Bratislava, 1981).] [2350]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Závažná publikace k výročí KSČ. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 369-371. [Sb. Strana a literatura (1981).] [2351]

ŠAJTAR Drahomír: Z polské bohemistiky. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 372-375. [Sb. Literatury slowianske w okresie awangardowego przelomu; Dramat i teatr narodów slowianskich w XX wieku (oba Vratislav, 1980).] [2352]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Bibliografie literárních vztahů. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 375-376. [Pohleiová Milena: Česko-polské literární vztahy (1980), o letech 1945-1979).] [2353]

HODROVÁ Daniela: Polemika s formalistickým modelem literárního díla. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 376-378. [Bachtin M. M.: Formální metoda v literární vědě (čes. 1980).] [2354]

VORÁČEK Jaroslav: K monografii Současná sovětská sociologie a jejím vztahu k literární vědě. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 379-380. [Hájek František - Manová Milena: Současná sovětská sociologie (1980).] [2355]

JANOUŠEK Pavel: Konference ke 100. výročí narození Marie Majerové. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 380-381. [Poř. ÚČSL ve spolupráci s Literárněvednou společností 3. 2. 1982.] [2356]

FORST Vladimír: Šedesát let Dušana Jeřábka. Roč. 30, 1982, č. 4, s. 381-383. [K 14. 3. 1982.] [2357]