Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1982 - roč. 30, č. 3

STUDIE

KLEMENT GOTTWALD A SOCIALISTICKÁ KULTURA. (Referáty ze semináře pořádaného k 85. výročí narození K. Gottwalda Ústavem pro čes. a svět. literaturu ČSAV ve spolupráci s Literárněvědným ústavem SAV 24. 11. 1981):

HRZALOVÁ Hana: Klement Gottwald a rozvoj české socialistické literatury. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 193-197. [Referát vychází z autorčiny stati v Literárním měsíčníku 1981, č. 4.] [2264]

ROSENBAUM Karol: K otázkám vzťahu Klementa Gottwalda ku kultúre a literatúre. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 198-203. [2265]

HÁJEK Jiří: Klement Gottwald a socialistická kulturní revoluce. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 204-207. [2266]

TRUHLÁŘ Břetislav: Klement Gottwald a jeho vzťah k slovenskej kultúre v dvadsiatych rokoch. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 208-210. [2267]

FORST Vladimír: Češi ve slovenském dělnickém hnutí. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 211-213. [2268]

HEŘTOVÁ Jaroslava: Zdeněk Nejedlý a nástup gottwaldovského vedení KSČ. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 214-216. [2269]

DOKOUPIL Blahoslav: Julius Fučík jako realizátor gottwaldovské kulturní politiky. (Fučíkův poměr k problému individualismu.) Roč. 30, 1982, č. 3, s. 217-220. [2270]

ZEMAN Milan: K jednomu aspektu ideologického sváru v marxistické literární vědě. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 221-223. [O obratu Jana Mukařovského od strukturalismu k socialistickému realismu.] [2271]

SVADBOVÁ Blanka: K činnosti Zdeňka Nejedlého za války. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 224-226. [O rozhlasových relacích z Moskvy.] [2272]

DVOŘÁK Jaromír: Nejedlý a Gottwald za kulturu lidovou a národní v letech 1945-1953. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 227-232. [Referát vychází ze IV. kapitoly autorovy knihy Zdeněk Nejedlý a nová česká literatura (1978).] [2273]

BLAHYNKA Milan: Klement Gottwald v české poezii. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 233-236. [2274]

***

VESELÁ Gabriela: K antifašistické činnosti Levé fronty. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 237-251; něm. resumé. [Materiálová studie.] [2275]

VLAŠÍN Štěpán: Podněty Jiřího Mahena literatuře a divadlu. K stému výročí narození. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 252-263; něm. resumé. [K 12. 12. 1982.] [2276]

DOKUMENTY

PEŠAT Zdeněk: František Halas a ilegální časopis V boj. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 264-269. [Přisouzení 4 básní uveřejněných 1939-40 pod pseud. Jan Víra Halasovi a dalších 2 básní jeho možnému autorství; s otištěním.] [2315]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PETRŮ Eduard: Nová edice korespondence Bohuslava Hasištejnského. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 270-271. [Bohuslai Hassensteinii a Lobkowicz Epistulae ad familiares (Lipsko, 1980), ed. Jan a Dana Martínkovi.] [2334]

MOURKOVÁ Jarmila: Nový svazek epistolární literatury. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 271-274. [Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka (1981), usp. Artur Závodský.] [2335]

MOLDANOVÁ Dobrava: Šrámkovy básnické překlady. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 274-275. [Za noci měsíčné ... (1981), bibliofilie, vyd. Ludvík Kundera.] [2336]

MAZÁČOVÁ Stanislava: Monografie o klasikovi dětské literatury. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 275-276. [Tenčík František: J. V. Pleva (1979), z pozůstalosti připravil Pavel Pešta.] [2337]

SVADBOVÁ Blanka: Edice světových autorů jako tvůrčí čin. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 276-278. [Chvála věcí (1980), výbor z textů, usp. Dušan Šindelář; též o koncepci edice ESA nakl. Albatros.] [2338]

KOVÁŘOVÁ Zdena: Sborník literárních esejů. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 278-280. [Taufer Jiří: Potréty a siluety (1980).] [2339]

FORST Vladimír: Podoby slovenské a české literatury. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 280-281. [Tomčík Miloš: Epické súradnice (Bratislava, 1980).] [2340]

OTRUBA Mojmír: Nové dílo české textologie. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 281-287. [Vašák Pavel: Metody určování autorství (1980).] [2341]

KÖNIGSMARK Václav: O vztahu k dramatickému umění. Roč. 30, 1982, č. 3, s. 287-288. [Kasalová Hana: Postoje české veřejnosti k dramatickému umění (1979).] [2342]