Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1982 - roč. 30, č. 1

STUDIE

K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ MARIE MAJEROVÉ:

HÁJEK Jiří: Kritická publicistika Marie Majerové. (K stému výročí autorčina narození.) Roč. 30, 1982, č. 1, s. 1-10. [K 1. 2. 1982.] [2253]

VORÁČEK Jaroslav: Marie Majerová jako vykladačka literatury pro mládež. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 11-17. [2254]

MOLDANOVÁ Dobrava: Dopis Marie Majerové Zdeňce Háskové. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 18-19. [Komentář k otištění dopisu ze 17. 1. 1923 (na s. 19-20).] [2255]

***

ŠERLAIMOVÁ Světlana: Odkaz stále živý. Z ruš. přel. Marie Nováková. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 21-29. [O čes. revoluční literatuře po vzniku KSČ.] [2256]

BLAHYNKA Milan: Josef Kainar za protektorátu. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 30-41. [Přehled; mj. o ztraceném rukopisu sbírky Dvůr.] [2257]

BUDAGOVOVÁ Ludmila: Boj za uměleckou mnohotvárnost a estetickou úroveň v české poezii 40. - 50. let. Z ruš. přel. Marie Nováková. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 42-61. [Přehled; více o poválečné tvorbě Vítězslava Nezvala.] [2258]

Další referáty o L. Štollovi viz ČL 1983, č. 2 (záz. č. 2406-2408).

DOKUMENTY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Alena HÁJKOVÁ, Eva HERMANOVÁ, Dalibor HOLUB, Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Jaroslav KOLÁR, Viktor KUDĚLKA, Ludmila LANTOVÁ, Jiří OPELÍK, Mojmír OTRUBA, Zdeněk PEŠAT, Břetislav ŠTOREK. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 62-80. [Informace o ukázkách hesel překladatelů z I. dílu připravovaného slovníku a hesla Petr Gzel, Abraham z Gynterrodu, Karel Bulla, Mořic Fialka, Alois Durdík, Celestýn Liposlav Frič, Kamil Fiala, Ivan Bureš, Pavel Eisner, Marie Fantová, Jarmila Fastrová, Otto František Babler, Oton Berkopec.] [2312]

***

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: O historii jazyka a jazyce historie. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 81-83. [Kolektiv: Slovo a dějiny (1980).] [2320]

VLAŠÍN Štěpán: O problémech realismu nejen francouzského. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 83-85. [Fischer J. O.: Kritický realismus (Balzac, Stendhal a základní otázky realismu, 1979).] [2321]

KUDĚLKA Viktor: Živý odkaz E. F. Buriana. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 85-86. [E. F. B.: Nejen o hudbě (1981), výbor z textů z let 1925-38, usp. Jaromír Paclt.] [2322]

HODROVÁ Daniela: Berkovského Analýza sujetu. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 86-89. [N. J. B., stejnojmen. výbor (1979), usp. Věra Jungmannová.] [2323]

PEŠAT Zdeněk: Integrující analýzy. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 89-91. [Markiewicz Henryk: Aspekty literatúry (Bratislava, 1979), výbor, usp. Pavol Winczer.] [2324]

BLAHYNKA Milan: Edice záslužná, ne však bez problémů. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 91-94. [Korespondence Zdeňka Nejedlého s českými historiky (1978), ed. Josef Hanzal a Blanka Svadbová.] [2325]

NEČAS Jaroslav: Další literární slovník. Roč. 30, 1982, č. 1, s. 94-95. [Slovník spisovatelů Jugoslávie (1979).] [2326]