Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1973 - roč. 21, č. 4

STATI

DOLANSKÝ Julius: Příklad Jungmannovy "Slovesnosti". Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 305-319; rus. resumé. [Studie o 2. rozšíř. vyd. z r. 1845; s reprodukcí portrétu.] [1405]

KUDĚLKA Viktor: Kollárův podíl na formování slovinské poezie v době předbřeznové. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 321-338; rus. resumé. [1406]

DVOŘÁK Jaromír: Předpoklady prací Zdeňka Nejedlého o nové české literatuře. (Mládí v Litomyšli.) Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 339-349. [Rozšíř. text příspěvku ze sb. Pocta Zdeňku Nejedlému (1959).] [1407]

BIBLIOGRAFIE

LAISKE Miroslav: Hlavní literatura o životě a díle Josefa Jungmanna. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 351-364. [1. část bibliografie zachycující práce z let 1827-1945; s rejstříkem autorů.] [1423]

ROZHLEDY

MYLNIKOV A[lexandr] S[ergejevič]: Ruské knihy v osobní knihovně Josefa Jungmanna. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 365-369. [1430]

BECHYŇOVÁ Věnceslava: Josef Jungmann v Bulharsku. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 370-376. [O prvních překladech mladých Bulharů studujících v 70. letech 19. st. v Praze a v Táboře.] [1431]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

JEŘÁBEK Dušan: Karel Jaromír Erben a Slovanstvo. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 377-378. [Slovanská korespondence Karla Jaromíra Erbena. Korespondence s cizími korespondenty (1971), ed. Věnceslava Bechyňová a Josef Jirásek.] [1461]

JEŘÁBEK Dušan: O české literatuře encyklopedicky. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 378-380. [Čeští spisovatelé 19. století (1971); Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století (1972).] [1462]

KOLÁR Jaroslav: Tři příspěvky k dějinám knihtisku za obrození. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 380-382. [Vobr Jaroslav: Soupis jihlavských tisků českých knížek lidového čtení a populárněnaučné literatury (1969); Jedlička Jaromír: Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila (1970); Johanides Josef: První tiskárna v Pardubicích (1970).] [1463]

FORST V[ladimír]: O slovensko-maďarských literárních vztazích. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 382-383. [Tradície a literárne vzťahy (Bratislava, 1972), sb. referátů z konference poř. v listopadu 1969.] [1464]

ŘEPKOVÁ M[arie]: Nad novou edicí klasiků. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 383-387. [Kritický přehled dosavadních svazků edice nakl. Čs. spisovatel Slunovrat.] [1465]

OTRUBA Mjmír: Nový podklad k studiu osobnosti Boženy Němcové. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 388-389; podepsáno M. O. [Bratránek F. T.: Des Lebens Urworte. Nach Goethes Gedicht Urworte (1971), z rukopisu vyd. a přel. Jaromír Loužil; též o vlivu spisu na B. Němcovou.] [1466]

MOLDANOVÁ Dobrava: Fráňa Šrámek v edici Máj. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 389-390. [Podivný nepokoj (1972), usp. Mojmír Otruba.] [1467]

FORST V[ladimír]: Dopis Eleny Šoltésové Albertu Pražákovi. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 390-391. [Komentář k otištění dopisu z 23. 11. 1928.] [1468]

POLÁK Josef: Shakespearova Bohemia nejsou Čechy. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 391-393. [Hypotéza o záměně Bohemie s řeckou Boiotií ve hře Zimní pohádka.] [1469]

HOLUB D[alibor]: Z korespondence Anny Pammrové. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 393-394. [Žena s duší lesa (1970), ed. Lumír Kuchař.] [1470]

OTRUBA Mojmír: Pražské německé a české literatury 40. let 19. století se týká ... Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 394-395; podepsáno M. O. [O studii Jany a Zbyňka Malých Dělnické bouře v Čechách r. 1844 a soudobé brožury ve sb. Česká bibliografie, sv. 8 (1971).] [1471]

HANZAL J[osef] - ZACHAŘOVÁ S[tanislava]: Korespondence Zdeňka Nejedlého. (Návrh kritické edice.) Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 395-398. [1472]

VLAŠÍN Štěpán: Tři prezidenti o významu Zdeňka Nejedlého. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 398; podepsáno vl. [Gottwald Klement - Zápotocký Antonín - Svoboda Ludvík: O Zdeňku Nejedlém (1972), pamětní tisk, ed. Jaromír Dvořák.] [1473]

LANTOVÁ Ludmila: Přednáška sovětské bohemistky. Roč. 21, 1973, č. 4, srpen, s. 398-399; podepsáno l. [Medailon R. R. Kuzněcovové; k její přednášce 18. 10. 1972 v ÚČSL v Praze.] [1474]