Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1973 - roč. 21, č. 2

STATI

HRZALOVÁ Hana: 25. výročí Února a česká socialistická literatura. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 121-124. [1400]

DVOŘÁK Jaromír: Vývojová logika osobnosti a díla B. Václavka. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 125-130; rus. a něm. resumé. [Přeprac. verze článku z Rudého práva 8. 1. 1972.] [1401]

PYTLÍK Radko: Švejk jako literární typ. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 131-152; rus. resumé. [1402]

TEXTY

VOSTOKOVOVÁ S[ofia]: Dobrý voják Švejk očima sovětských čtenářů. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 154-163. [Přehled ohlasů v literatuře a filmu; s citáty.] [1416]

BIBLIOGRAFIE

LAISKE Miroslav: Hlavní literatura o životě a díle Jaroslava Haška z let 1959-1972. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 164-178. [Výběrová bibliografie o 228 záznamech s jmennými rejstříky.] [1422]

ROZHLEDY

KRÁLÍK Oldřich: Problém Barákova autorství. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 179-206; něm. resumé. [O Nerudově autorství povídky Kříž pod Petřínem a básní z let 1858-62, vydaných pod jménem Josefa Baráka.] - Viz též polemiky v záz. č. 1534-1535. 1534, 1535 [1428]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MOLDANOVÁ Dobrava: Plán vědeckovýzkumné práce Ústavu pro českou a světovou literaturu na rok 1973. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 208-209; podepsáno dm. [1438]

VAŠÁK Pavel: Studijní pobyty zahraničních bohemistů a slovakistů v ÚČSL v roce 1972. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 209-211; podepsáno pv. [Přehled.] [1439]

DVOŘÁK Jaromír: Literárnímu měsíčníku na uvítanou. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 211-212; podepsáno jd. [1440]

WOLLMAN Slavomír: Julius Dolanský sedmdesátiletý. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 212-213; podepsáno sw. [K 23. 2. 1973.] [1441]

PYTLÍK Radko: Zemřel Zdena Ančík. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 213-215; podepsáno rp. [K 17. 9. 1972.] [1442]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Kollárova Slávy dcera v Národní knihovně. Roč. 21, 1973, č. 2, duben, s. 215-216; podepsáno jv. [(1971), usp. Miloš Pohorský a Květa Homolová.] [1443]