Previous Next
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...

Prvním svazkem edice Drama, kterou vydává Nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, je obsáhlá publikace Expresionistické drama z českých zemí. Knihu editovali kolegové z Týmu pro výzkum moderního českého divadla – Zuzana Augustová, Lenka Jungmannová a Aleš Merenus.

Antologie obsahuje dnes již většinou pozapomenutá expresionistická dramata, jež spoluutvářela podobu českého meziválečného divadla, ale také hry německy píšících dramatiků, tehdy rovněž žijících na našem území. Tři úvodní studie se věnují expresionismu obecně, konkrétně pak expresionistické dramatické tvorbě z Čech, Moravy a Slezska.

Edice Drama zpřístupňuje významné divadelní a rozhlasové hry z různých historických etap či tematických nebo žánrových oblastí. Každý svazek této ediční řady je navíc doplněn odbornými studiemi, jež díla zasazují do kulturních a společenských souvislostí. Edici připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 

 

Expresionistické drama z českých zemí