Previous Next
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...

V další přednášce z cyklu Staročeský dýchánek 2. března 2021 od 17.00 Jindřich Marek z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK ukáže, jak je rukopisná knižní kultura prezentována v portálu Knihověda.cz.

 

Anotace přednášky:

Přednáška bude věnována prezentaci rukopisné knižní kultury v portálu Knihověda.cz, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu (2016–2020). V tomto kontextu se nejprve zaměří na aktuální světové trendy v oblasti výzkumu středověké rukopisné knižní kultury a jejího zpřístupňování ve webovém prostředí a představí způsoby, jakým byla rukopisná vrstva knižní kultury zapojena do webového portálu Knihověda.cz. Bude se věnovat jednotlivým složkám portálu v podobě integrovaných bibliografických databází, encyklopedie knihy a mapy tiskařské produkce a potenciálu, který portál nabízí v oblasti literárněhistorického a historického výzkumu.

Na závěr bude detailně představena publikace Knižní kultura českého středověku, která vyšla na sklonku roku 2020 jako jeden z výsledků projektu a která přináší po třiceti letech první syntézu české knižní kultury tohoto období.

 

— https://meet.google.com/pme-utoj-osu (pokud se chcete zúčastnit diskuse)

— Přednáška bude živě vysílána na našem YouTube kanálu, kde pak bude k dispozici i záznam.

 

Staročeský dýchánek Jindřich Marek (2. 3. 2021)