Previous Next
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...

Ústav pro českou literaturu AV ČR vydává knihu Marie Kubínové Časoprostor lyriky. Autorka, jejíž profesní dráha byla mnoho let spojena s Akademií věd ČR, se v ní věnuje otázce, jak česká novodobá lyrika vytyčuje trasy, po nichž se má ubírat čtenářova představivost, a jak konkrétně je v básnických textech vytvářeno jejich časové a prostorové zakotvení.

Toto přemýšlení se inspiruje pracemi Miroslava Červenky, Gastona Bachelarda, ale ve výkladu se potkávají též poznatky různých jiných disciplín: stylistiky, sémiotiky, tematologie, fenomenologie či kognitivní vědy.

 

Marie Kubínová (*1943) je českou literární teoretičkou a editorkou. Od 70. let působila v Akademii věd ČR: v letech 1975–1990 v Ústavu teorie a dějin umění, od roku 1990 do svého odchodu do důchodu v roce 2018 pak pracovala v Ústavu pro českou literaturu. Dlouhodobě se zabývá otázkami literární sémiotiky a komunikace a novodobou českou lyrickou poezií. Součástí této publikace je i bibliografický soupis všech jejích vydaných prací.

 

kniha v e-shopu ÚČL

 

Časoprostor lyriky obálka