Previous Next
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...

Odložený devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci se uskuteční online 27.–28. dubna 2021.

 

Místo konání: FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, Olomouc

Forma konání: online, platforma ZOOM, link bude upřesněn

 

Devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference se od ročníků předchozích bude v mnoha ohledech lišit, zároveň však bude navazovat na někdejší tradici studentských setkání v rámci tzv. Studentské vědecko-odborné činnosti, na jejíchž základech současná konference vznikla. Zásadní změna bude spočívat především v tom, že letošní konferenční jednání nemá stanoveno žádné konkrétní téma, které by jednotlivé příspěvky zastřešovalo. Studenti se tak mohou přihlásit s jakýmkoli referátem z oblasti literární vědy. Tento krok je motivován snahou umožnit co největšímu počtu zájemců prezentovat výsledky vlastního výzkumu vycházejícího přímo z univerzitní výuky a tvorby seminárních, ročníkových či diplomových prací bez nutnosti je přizpůsobovat určitému tematickému vymezení.

 

Studenti konzultují svou účast, téma, obsah a podobu referátu s vyučujícími na své katedře (ústavu), s vedoucím své práce či školitelem. Součástí přihlášky je i jejich doporučení příspěvku.

Na přednesení každého příspěvku bude v programu konference vyhrazeno 15 minut (v psané podobě text o délce 5 normostran – 8 000 znaků s mezerami). Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, případně angličtina (výjimečně i jiné jazyky) – pro jinojazyčná vystoupení je zároveň třeba připravit v češtině alespoň osnovu.

 

Naskenované přihlášky s doporučením (a zároveň jejich verzi ve Wordu) zasílejte do 26. 3. 2021 tajemnici konference Mgr. Tereze Roháčové na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zda byl příspěvek přijat, či nepřijat do konferenčního programu, bude organizátory sděleno do 2. 4. 2021.

přihláška ke stažení (docx)

 

Studentská literárněvědná konference 2021