Previous Next
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...
„Wir — die Kinder des odsun“ LENKA ŘEZNÍKOVÁ Kniha Václava Smyčky zpracovává obtížné a stále do jisté míry kontroverzní téma poválečného odsunu Němců,...
Všichni mluví, ale je to tak nějak jedno JIŘÍ JELÍNEK Jak hovořit o historické próze ve světě, který (oprávněně) zpochybnil možnost objektivního poznání historie a...

Jarní cyklus Literárněvědného fóra odstartuje v úterý 9. února přednáškou Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu Jana Matonohy z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Od února do května 2021 nabídnou přednášky LVF vhled do aktuálních výzkumných témat problematiky kulturního disentu před rokem 1989 ve středovýchodní Evropě, a to především otázek genderu, transnacionality, mediality či sporů o povahu alternativní kultury.

 

Jan Matonoha: Dispozitivy mlčení: zraňující přilnutí a diskursivní ustavování mlčení. Gender a česká literatura disentu a samizdatu

9. 2. 2021 od 17.00

Přednášku bude možné sledovat na YouTube kanálu ÚČL, ptát se a diskutovat budou moci účastníci videokonference (https://meet.google.com/yqn-pypy-yac).

 

Anotace přednášky:

Přednáška prostřednictvím vybraných literárních děl bude analyzovat možné příčiny negativní reakce na feminismus objevující se v kontextu českého disentu, odvolávajícího se paradoxně na diskurz lidských práv a rovnosti. V návaznosti na pojmy „zraňujících identifikací a přilnutí“ (Wendy Brown, Judith Butler) se pokusíme kriticky zhodnotit českou literaturu z okruhu disentu či exilu a jistého neproduktivního paradoxu či kontradikce: zatímco byl na jedné straně disent plně pohlcen svým odporem vůči dobové oficiální politice (sledování jednoho cíle), trpěla literatura disentu slepou skvrnou vůči problematice genderu a feminismu. Problematika (a symptomatická absence) feminismu a genderu bude nahlédnuta v literárních dílech mj. u autorů jako Václav Havel, Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Pavel Kohout. Pozornost bude věnována také autorkám jako Zdena Salivarová, Eva Kantůrková, Eda Kriseová, Alexandra Berková, Zuzana Brabcová, Tereza Boučková či Iva Pekárková a jejich ambivalentnějšímu pojetí této otázky v daném kontextu.

 

Přednáškový cyklus je pořádán v rámci celoevropské výzkumné akce COST 16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent a v rámci a národního projektu INTER-COST LTC18040 Média kulturní opozice v Československu, na jehož řešení byla poskytnuta podpora v rámci programu INTER‐EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na organizaci a propagaci akce se podílí popularizační tým ÚČL v rámci projektu Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

 2021 02 09 LVFm