Previous Next
Tradice, žánr, dějiny DALIBOR TUREČEK Kompetence a výkon, ze kterých vyrůstá tato vskutku monumentální publikace, jsou v kontextu dnešních...
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...

Druhým svazkem ediční řady Theatrologica připravované Týmem pro výzkum moderního divadla ÚČL AV ČR je publikace Zuzany Augustové, která se věnuje dramatické tvorbě autorů Vídeňské skupiny, Ernsta Jandla a Elfriede Jelinek. Kniha vyšla ve spolupráci nakladatelství NAMU a Academia, jako odborný redaktor na ní spolupracoval Jan Jiřík.

Tématem publikace Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama je kritika nacismu, holocaustu, resp. války a násilí v divadelních textech členů Vídeňské skupiny, v rozhlasových a divadelních hrách E. Jandla a ve vybraných divadelních textech E. Jelinek, které se tvůrci snaží uchopit radikální stylizací divadelních (v Jandlově případě též rozhlasových) textů.

– Více o knize Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama

Publikaci Zuzany Augustové předcházela kolektivní monografie Text a divadlo, první společný knižní výstup Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Současné vědecké orientaci Týmu odpovídá i tematické zaměření publikace, v jejímž centru stojí vztah textu a divadla, respektive vztah literární a divadelní komunikace. Kniha Text a divadlo se tak pokouší otevřít toto v české teatrologii dlouho opomíjené téma a narýsovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat. Editory svazku jsou Aleš Merenus, Iva Mikulová a Jitka Šotkovská.

Více o knize Text a divadlo

Obě publikace i chystaný první svazek edice Drama vám představíme 24. 11. 2020 na setkání s autory, redaktory a dalšími hosty. Připravujeme i čtení z her Konrada Bayera a Oswalda Wienera. Formu a účastníky setkání ještě upřesníme podle aktuální epidemické situace.