Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

Srdečně zveme na již druhé neformální setkání zájemců o historickou poetiku vyprávění. Akce se bude konat 8.–9. října 2020 v horní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

V případě omezení kontaktních akcí proběhne dílna formou videokonference. Bude operativně avizována, aby bylo možno zajistit formát podle počtu aktivních i pasivních účastníků.

Pořádají:

Matouš Jaluška (oddělení starší literatury) a Alice Jedličková (oddělení teorie, v návaznosti na projekt Proměny narativních způsobů v české próze I., GA ČR 18-04420S).

Obsah:

V loňském roce jsme se společně zaměřili na narativní subjekty a otázku jejich autority. Letos trajektorie příspěvků směřuje v prvním dni víceméně od zrodu toho, co bývá označováno jako „tradiční“ koherentní vyprávění, k inkoherencím, které ho provázejí a hlavně následují. Následující den zaostříme na způsoby nastolování soudržnosti i využití její absence ve starších literárních památkách. Mimo jiné se budeme ptát, nakolik v nich lze shledávat kořeny oné tradiční koherence chápané ovšem v novodobém slova smyslu.