Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Nakladatelstvím Karolinum vydává monografii Za obrysy média. Publikaci pod vedením Richarda Müllera připravil kolektiv badatelů z oddělení teorie a lexikografie ÚČL AV ČR za účasti externích specialistů (FF UK, Filosofický ústav AV ČR).

S pomocí genealogie pojmu „média“ vysvětlují autorky a autoři různé aspekty dlouhého procesu mediálního sebeuvědomování literatury a literární vědy a současně zkoumají možná vymezení „média“ z pohledu několika disciplín a oblastí. Kniha tak rozvíjí východiska pro uvedení literární a mediální vědy na společný základ.

 

více informací o publikaci

 

Za obrysy média. Literatura a medialita

Richard Müller, Tomáš Chudý a kolektiv

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nakladatelství Karolinum

Praha 2020

ISBN: 978-80-246-4688-6

  

Tištěnou publikaci i e-knihu lze zakoupit např. v e-shopu Nakladatelství Karolinum.