Previous Next
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...
Věra Vařejková (1931–2020) MILENA ŠUBRTOVÁ Ve čtvrtek 13. srpna 2020 zemřela Věra Vařejková. Patřila ke generaci, do jejíhož dospívání tíživě zasáhla...

Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Nakladatelstvím Karolinum vydává monografii Za obrysy média. Publikaci pod vedením Richarda Müllera připravil kolektiv badatelů z oddělení teorie a lexikografie ÚČL AV ČR za účasti externích specialistů (FF UK, Filosofický ústav AV ČR).

S pomocí genealogie pojmu „média“ vysvětlují autorky a autoři různé aspekty dlouhého procesu mediálního sebeuvědomování literatury a literární vědy a současně zkoumají možná vymezení „média“ z pohledu několika disciplín a oblastí. Kniha tak rozvíjí východiska pro uvedení literární a mediální vědy na společný základ.

 

více informací o publikaci

 

Za obrysy média. Literatura a medialita

Richard Müller, Tomáš Chudý a kolektiv

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nakladatelství Karolinum

Praha 2020

ISBN: 978-80-246-4688-6

  

Tištěnou publikaci i e-knihu lze zakoupit např. v e-shopu Nakladatelství Karolinum.