Previous Next
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...
Věra Vařejková (1931–2020) MILENA ŠUBRTOVÁ Ve čtvrtek 13. srpna 2020 zemřela Věra Vařejková. Patřila ke generaci, do jejíhož dospívání tíživě zasáhla...

Nové číslo časopisu Česká literatura obsahuje studii Martina Šorma o skladbě "Nová rada Smila Flašky", stať Martina Z. Pokorného o Máchově německojazyčné básni "O Muse" a versologickou analýzu Gellnerovy poezie od Roberta Kolára.

V třetím čísle ČL dále naleznete příspěvek Dalibora Turečka, v němž se zamýšlí nad podněty filozofického myšlení Ladislava Hejdánka pro literární historii, nebo několik recenzí, mj. na "Dějiny české detektivky" či na monografii Petra Hrušky o Ivanu Wernischovi.

Časopis dále obsahuje příspěvek historičky Kristiny Andělové "Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách?", jímž se autorka zapojila do aktuální diskuse vedené na stránkách ČL. 

Podrobný obsah a ukázky v pdf jsou dostupné na stránkách časopisu: www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/aktualni-cislo