Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

Další přednášku v rámci projektu Akademie věd České republiky Věda na doma pronese Anna Gnot.

Anna Gnot: Tvorba Olgy Tokarczuk v českých překladech
Přednáška představí dosavadní české překlady děl předloňské držitelky Nobelovy ceny za literaturu. Dále se zaměří na interpretaci cest jednotlivých postav spisovatelčiných románů z Polska do českých zemí. Spolu s hrdiny knih Denní dům, noční dům, Svůj vůz a pluh veď přes kosti mrtvých a Knihy Jakubovy zjistíme, proč severní Čechy a Morava zaujímají tak výjimečnou roli v tvorbě Olgy Tokarczuk.

Video najdete ve středu 24. 6. od 18 hod. v premiéře na Facebooku ÚČL a AV ČR, dále pak na Youtube kanále AV ČR. 

POZVÁNKA

Záznamy předchozích přednášek najdete zde:

Ladislav Futtera: Kolika jazyky hovořila kněžna Libuše?
Petr Hruška: Čtený básník. Proč je poezie Ivana Wernische tak přitažlivá?
Václav Smyčka: Čas, vyprávění a dějiny aneb proč žijeme v příbězích a čas má svoji historii
Jiří Trávníček: Češi jako čtenáři
Matouš Jaluška: Krocení jazyka ve staročeské rytířské epice
Pavel Kořínek: Hašek, Hrabal, husité. Aneb česká historie a literatura ve světovém komiksu.
Stefan Segi: Politická korektnost v literatuře Q&A 
Gabriela Romanová: Co je to samizdat a jaký oříšek představuje pro bibliografy?