Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

Kolektivní monografie Text a divadlo, jejíž vydání je plánováno 22. dubna, je prvním společným knižním výstupem Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Současné vědecké orientaci Týmu odpovídá i tematické zaměření publikace, v jejímž centru stojí vztah textu a divadla, respektive vztah literární a divadelní komunikace. Kniha Text a divadlo se tak pokouší otevřít toto v české teatrologii dlouho opomíjené téma a narýsovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat.

Struktura knihy pokrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních. V úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na konkrétních příkladech. Monografii navíc uvádí rozsáhlý text, jenž velmi komplexně načrtává široké sémantické pole poměru literární a divadelní komunikace a tím čtenáři usnadňuje základní orientaci v různých vrstvách tohoto, pro divadelní komunikaci stále živého problému.          

Text a divadlo je prvním svazkem ediční řady Theatrologica, kterou připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Editory svazku jsou Aleš Merenus, Iva Mikulová a Jitka Šotkovská.