Previous Next
Tradice, žánr, dějiny DALIBOR TUREČEK Kompetence a výkon, ze kterých vyrůstá tato vskutku monumentální publikace, jsou v kontextu dnešních...
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...

Kolektivní monografie Text a divadlo, jejíž vydání je plánováno 22. dubna, je prvním společným knižním výstupem Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Současné vědecké orientaci Týmu odpovídá i tematické zaměření publikace, v jejímž centru stojí vztah textu a divadla, respektive vztah literární a divadelní komunikace. Kniha Text a divadlo se tak pokouší otevřít toto v české teatrologii dlouho opomíjené téma a narýsovat možné způsoby, jimiž lze vztah textu a divadla vědecky zkoumat a produktivně analyzovat.

Struktura knihy pokrývá mnohorozměrný fenomén vztahu textu a divadla na několika úrovních. V úvodních statích se jeho povaha představuje především v obecné, teoretické rovině, kdežto závěrečné oddíly knihy tento vztah demonstrují na konkrétních příkladech. Monografii navíc uvádí rozsáhlý text, jenž velmi komplexně načrtává široké sémantické pole poměru literární a divadelní komunikace a tím čtenáři usnadňuje základní orientaci v různých vrstvách tohoto, pro divadelní komunikaci stále živého problému.          

Text a divadlo je prvním svazkem ediční řady Theatrologica, kterou připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. Editory svazku jsou Aleš Merenus, Iva Mikulová a Jitka Šotkovská.