Previous Next
Tradice, žánr, dějiny DALIBOR TUREČEK Kompetence a výkon, ze kterých vyrůstá tato vskutku monumentální publikace, jsou v kontextu dnešních...
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...

V rámci akce Akademie věd České republiky Věda na doma jsme pro vás společně s Nakladatelstvím Academia zpřístupnili elektronické verze těchto publikací:

1) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích.

Ke stažení ve formátu pdf zde: http://ucl.cas.cz/…/…/slovnikove/246-v-souradnicich-volnosti

Publikace přináší profily více než osmdesáti básnických, prozaických a dramatických děl, která vstoupila do kontextu českého literárního vývoje (tvořeného samozřejmě i literaturou exilovou a samizdatovou) až po roce 1989, v mimořádné periodě znovuscelení, pro niž v dějinách moderní české literatury neexistuje analogie. Kromě prací autorů dnes již klasických (B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera aj.) patří zde významné místo zástupcům literatury experimentální či tzv. postmoderní (M. Ajvaz, P. Rákos, D. Hodrová aj.) i nejpozoruhodnějším mladým debutantům devadesátých let (J. Balabán, M. Urban, B. Trojak, K. Rudčenková).

Knihu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR a vydalo Nakladatelství Academia v roce 2008.

2) V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích.

Ke stažení ve formátu pdf zde: http://ucl.cas.cz/…/…/slovnikove/247-v-souradnicich-mnohosti

Svazek navazuje na publikaci V souřadnicích volnosti. Vedle souhrnných analýz literárního života a nejdůležitějších tendencí a proměn tvorby na počátku nového milénia zahrnuje také interpretace téměř stovky vybraných děl od předních odborníků na současnou českou literaturu. Čtenáři tak nabízí souhrn základních informací, ale také sérii individuálních pohledů na básnické, prozaické a dramatické texty, které v uplynulém desetiletí zanechaly svou stopu v české literatuře.

Knihu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR a vydalo Nakladatelství Academia v roce 2014.