Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

V rámci akce Akademie věd České republiky Věda na doma jsme pro vás společně s Nakladatelstvím Academia zpřístupnili elektronické verze těchto publikací:

1) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích.

Ke stažení ve formátu pdf zde: http://ucl.cas.cz/…/…/slovnikove/246-v-souradnicich-volnosti

Publikace přináší profily více než osmdesáti básnických, prozaických a dramatických děl, která vstoupila do kontextu českého literárního vývoje (tvořeného samozřejmě i literaturou exilovou a samizdatovou) až po roce 1989, v mimořádné periodě znovuscelení, pro niž v dějinách moderní české literatury neexistuje analogie. Kromě prací autorů dnes již klasických (B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera aj.) patří zde významné místo zástupcům literatury experimentální či tzv. postmoderní (M. Ajvaz, P. Rákos, D. Hodrová aj.) i nejpozoruhodnějším mladým debutantům devadesátých let (J. Balabán, M. Urban, B. Trojak, K. Rudčenková).

Knihu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR a vydalo Nakladatelství Academia v roce 2008.

2) V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích.

Ke stažení ve formátu pdf zde: http://ucl.cas.cz/…/…/slovnikove/247-v-souradnicich-mnohosti

Svazek navazuje na publikaci V souřadnicích volnosti. Vedle souhrnných analýz literárního života a nejdůležitějších tendencí a proměn tvorby na počátku nového milénia zahrnuje také interpretace téměř stovky vybraných děl od předních odborníků na současnou českou literaturu. Čtenáři tak nabízí souhrn základních informací, ale také sérii individuálních pohledů na básnické, prozaické a dramatické texty, které v uplynulém desetiletí zanechaly svou stopu v české literatuře.

Knihu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR a vydalo Nakladatelství Academia v roce 2014.