Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

Vyšla slovníková příloha časopisu Theatralia, tentokrát věnovaná šesti divadelním hrám z 20. let. Příloha představuje v pořadí již třetí publikační výstup z probíhajícího lexikografického projektu Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl), který připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR, v.v.i. 

Přílohu otevírá text věnovaný výpravné historické epopeji Arnošta Dvořáka (Husité), po němž následuje heslo představující expresionistickou grotesku Jana Bartoše (Krkavci). V pořadí třetí text supplementa se zaměřuje na dobově velmi populární veselohru Františka Langera (Velbloud uchem jehly) a čtvrté heslo cílí pozornost na Mahenovo experimentální „dramatické“ dílo (Husa na provázku). Poslední dva texty přílohy pak zpřítomňují dramatický debut Vladislava Vančury (Učitel a žák) a Longenovu nejúspěšnější divadelní frašku (C. k. polní maršálek). Autory jednotlivých hesel jsou pracovníci Ústavu pro českou literaturu (Eduard Burget, Pavel Janoušek, Tomáš Kubart, Marek Lollok, Aleš Merenus, Iva Mikulová). Editorem svazku je Aleš Merenus, redaktorkou Iva Mikulová, na bibliografické redakci spolupracoval Tomáš Kubart. Slovníková příloha je volně přístupná na následující adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/142249