Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

Vyšla slovníková příloha časopisu Theatralia, tentokrát věnovaná šesti divadelním hrám z 20. let. Příloha představuje v pořadí již třetí publikační výstup z probíhajícího lexikografického projektu Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl), který připravuje Tým pro výzkum moderního českého divadla Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR, v.v.i. 

Přílohu otevírá text věnovaný výpravné historické epopeji Arnošta Dvořáka (Husité), po němž následuje heslo představující expresionistickou grotesku Jana Bartoše (Krkavci). V pořadí třetí text supplementa se zaměřuje na dobově velmi populární veselohru Františka Langera (Velbloud uchem jehly) a čtvrté heslo cílí pozornost na Mahenovo experimentální „dramatické“ dílo (Husa na provázku). Poslední dva texty přílohy pak zpřítomňují dramatický debut Vladislava Vančury (Učitel a žák) a Longenovu nejúspěšnější divadelní frašku (C. k. polní maršálek). Autory jednotlivých hesel jsou pracovníci Ústavu pro českou literaturu (Eduard Burget, Pavel Janoušek, Tomáš Kubart, Marek Lollok, Aleš Merenus, Iva Mikulová). Editorem svazku je Aleš Merenus, redaktorkou Iva Mikulová, na bibliografické redakci spolupracoval Tomáš Kubart. Slovníková příloha je volně přístupná na následující adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/142249