Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

Mezinárodní workshop na téma Vladimír Macura a Maria Janion: Literární teorie v Československu a Polsku od osmdesátých let 20. století byl v reakci na mimořádná opatření týkající se zamezení šíření koronaviru zrušen v plánovaném termínu. O náhradním termínu budeme informovat. Děkujeme za pochopení.