Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

Vladimír Macura a Maria Janion: Literární teorie v Československu a Polsku od osmdesátých let 20. století

Mezinárodní workshop, Praha, 19.–20. března 2020
Workshop pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Katedrou elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

 

Vladimír Macura and Maria Janion: Literary Theory in Czechoslovakia and Poland since the 1980s

International Workshop, Prague March 19–20 2020
Workshop organized by the Institute of Czech Literature of the CAS in collaboration with the Department of Electronic Culture and Semiotics of the Faculty of Humanities of Charles University

PLAKÁT

POZVÁNKA