Previous Next
Tradice, žánr, dějiny DALIBOR TUREČEK Kompetence a výkon, ze kterých vyrůstá tato vskutku monumentální publikace, jsou v kontextu dnešních...
„Přál bych si, aby komparatistika zůstala četbou textů“ Rozhovor s Jiřím Pelánem Jiří Pelán, profesor Univerzity Karlovy, významný romanista, překladatel a literární historik s...
Věčné živé téma DANUTA MUCHOVÁ (přeložil Libor Martinek) V letech 1939–1945 zavraždili nacisté celkem asi šest milionů Židů. Stejným...

Vladimír Macura a Maria Janion: Literární teorie v Československu a Polsku od osmdesátých let 20. století

Mezinárodní workshop, Praha, 19.–20. března 2020
Workshop pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Katedrou elektronické kultury a sémiotiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

 

Vladimír Macura and Maria Janion: Literary Theory in Czechoslovakia and Poland since the 1980s

International Workshop, Prague March 19–20 2020
Workshop organized by the Institute of Czech Literature of the CAS in collaboration with the Department of Electronic Culture and Semiotics of the Faculty of Humanities of Charles University

PLAKÁT

POZVÁNKA