Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...
Nerudův verš Jakuba Říhy HANA ŠIMKOVÁ Kniha Nerudův verš Jakuba Říhy, člena Versologického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, pojednává celek...

Dovolujeme si vás pozvat na druhou část cyklu přednášek pro odbornou i širší veřejnost Literatura – média – veřejnost. Utváření moderní literární kultury v českých zemích. Přednášky se konají v horním přednáškovém sále ÚČL (Na Florenci 3, Praha 1).

11. února 2020, 17 h.
Hana Šmahelová: Proměnné a konstanty v paradigmatu dějin literatury 19. století
 
10. března 2020, 17 h.
Martin Svatoš: Latinská literatura v českých zemích 17. a 18. století – problémy s jejím zařazením

14. dubna 2020, 17 h.
Peter Deutschmann: České divadlo na konci 18. století v konfliktním poli funkcí

12. května 2020, 17 h.
Jan Malura: Poutní a kramářské písně – prodloužení baroka v literární kultuře 19. století?

9. června 2020, 17 h.
Norbert Christian Wolf: Utváření vídeňského literárního pole v 18. století
 

ODKAZ

POZVÁNKA