Previous Next
Pes, který vstal z mrtvých ŠTEFAN ŠVEC Nebývá v tomto časopisu častým zvykem recenzovat krabici. Těžko však výstižněji pojmenovat výsledek práce...
Pocta zesnulým komparatistům MATOUŠ JALUŠKA V posledním lednovém dnu roku 2020 se na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK pod záštitou...
Trhliny uvnitř systému (a co se dělo „za pódiem“) EDUARD BURGET Koncem ledna letošního roku se v pražské Knihovně Václava Havla konala prezentace knihy Přemysla Houdy...

Dovolujeme si vás pozvat na druhou část cyklu přednášek pro odbornou i širší veřejnost Literatura – média – veřejnost. Utváření moderní literární kultury v českých zemích. Přednášky se konají v horním přednáškovém sále ÚČL (Na Florenci 3, Praha 1).

11. února 2020, 17 h.
Hana Šmahelová: Proměnné a konstanty v paradigmatu dějin literatury 19. století
 
10. března 2020, 17 h.
Martin Svatoš: Latinská literatura v českých zemích 17. a 18. století – problémy s jejím zařazením

14. dubna 2020, 17 h.
Peter Deutschmann: České divadlo na konci 18. století v konfliktním poli funkcí

12. května 2020, 17 h.
Jan Malura: Poutní a kramářské písně – prodloužení baroka v literární kultuře 19. století?

9. června 2020, 17 h.
Norbert Christian Wolf: Utváření vídeňského literárního pole v 18. století
 

ODKAZ

POZVÁNKA