Previous Next
Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence Jana Liera a Julia Zeyera EDUARD BURGET V roce 2014 vydala teatroložka Petra Ježková obsáhlou monografii Obležen národem dramatiků o prozaikovi,...
Ústupky, skuliny a niky. Německý příspěvek k české literární kultuře za protektorátu KATEŘINA PIORECKÁ „Za nesnáze způsobené válkou je české obyvatelstvo kromě samozřejmého hospodářského rozkvětu...
Kniha o Věnceslavu Metelkovi JIŘÍ POLÁČEK Je obecně známo, že součástí geneze románu Karla Václava Raise Zapadlí vlastenci (1893) jsou texty Věnceslava...

Literárněvědné fórum

23. října 2018, 17:30 h.

Maciej Maryl: Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data (1989-2000)

 

20. listopadu, 17 h.

Marta Kolárová: ČLB pohledem zvenčí: výsledky uživatelského výzkumu infrastruktury Česká literární bibliografie

 

11. prosince, 17 h.

Petra Večeřová: Bibliografie pražského předbělohorského knihtisku: případ tiskáren Jiřího a Jana Othmara Dačických

 

15. ledna, 17 h.

Vojtěch Malínek: ČLB 2020: bilance a perspektivy

 

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

2. října 2018, 17 h.

Jan Odstrčilík: „I koho sú, milý homo, viděli diaboli?“ Míšení jazyků v latinsko-českých středověkých kázáních.

 

6. listopadu 2018, 17 h.

Ondřej Podavka: Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582−1623) a jeho cesty za vzděláním.


6. prosince 2018, 17 h.

Jana Daňhelová: Epistolae duorum amantium − když dopis tají pisatele.