Previous Next
Citlivé čtení Josefa Hrdličky VERONIKA KOŠNAROVÁ Ve své nové knize Poezie a kosmos Josef Hrdlička přinejmenším v některých aspektech navazuje na...
K dějinám evropské moderny: česká literatura německého jazyka LUCIE ANTOŠÍKOVÁ Už dlouho jsem knihu nečetla s takovou radostí. Publikace Kristiny Lahlové je výborně napsané, velmi...
Zdroje historického vědomí raněnovověkých měst JAN LINKA V útulném konferenčním sále s výhledem do Husovy ulice se 28. května 2018 v Masarykově ústavu a archivu Akademie...

Literárněvědné fórum

23. října 2018, 17:30 h.

Maciej Maryl: Literary Transition in Poland Viewed Through Bibliographical Data (1989-2000)

 

20. listopadu, 17 h.

 

Marta Kolárová: ČLB pohledem zvenčí: výsledky uživatelského výzkumu infrastruktury Česká literární bibliografie
 

 

11. prosince, 17 h.

Petra Večeřová: Bibliografie pražského předbělohorského knihtisku: případ tiskáren Jiřího a Jana Othmara Dačických

 

15. ledna, 17 h.

Vojtěch Malínek: ČLB 2020: bilance a perspektivy

 

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

2. října 2018, 17 h.

Jan Odstrčilík: „I koho sú, milý homo, viděli diaboli?“ Míšení jazyků v latinsko-českých středověkých kázáních.

 

6. listopadu 2018, 17 h.

Ondřej Podavka: Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582−1623) a jeho cesty za vzděláním.


6. prosince 2018, 17 h.

Jana Daňhelová: Epistolae duorum amantium − když dopis tají pisatele.