Previous Next
Přetírání starších textů ERIK GILK V Liberci působící literární historička Eva Štědroňová vydala loni v Hostu obsáhlou knihu o domácí literatuře...
Apologetika fantastické literatury PAVEL ŠIDÁK Cílem knihy Terezy Dědinové je iniciovat diskuzi o fantastické literatuře, což znamená zejména překlenout...
Jedna generace Swéerts-Šporkových a její textové praxe CLAIRE MÁDLOVÁ Ve své poslední knize se Veronika Čapská chopila historiografií již bohatě zpracovaného tématu — rodiny...

12. 12. od 17:00 prosloví v přednáškovém sále ÚČL doc. Jana Horáková (FF MU) přednášku "Generativní text o generativním umění. Digital humanities jako poetická věda".  Jste srdečně zváni!

Anotace: V rámci přednášky představím projekt Jany Bernartové Generování textu o generativním umění (2013-2015-?). Nejdříve se zaměřím na popis operační logiky tohoto digitálního díla, z něj odvozená vystavovaná díla zmíním jen okrajově. Chápu jej totiž především jako metodologický experiment, jenž zrcadlí proces transformace humanitních věd v digital humanities. Spatřuji v něm výraz kolapsu kategorií teorie a praxe ve prospěch experimentování s metodami, procesy i formáty (novomediálního) uměleckého diskurzu, akademické psaní nevyjímaje. Prezentace projektu je současně výzvou k dalšímu tvořivému hledání alternativ při využívání digitálních nástrojů v humanitních vědách. Alternativ, které s odkazem na myšlenky Ady Lovelace nazývám poetická věda.

POZVÁNKA