Previous Next
Posthistorie stržená dějinami VÁCLAV SMYČKA Studium paměti se etablovalo společně s dalšími „obraty“ kulturních věd v závěru minulého století, tedy v...
Pokus o teorii psaní   JOSEF HRDLIČKA V knize Událost psaní se Petr Komenda pokusil zapojit rukopisné prameny do interpretace díla...
Česká knižnice pro školy ROBERT KOLÁR Na sklonku loňského roku vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává...

5. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2017: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Ivana Taranenková a Radoslav Passia. Diskutovat s nimi budou Lubomír Machala a Michal Jareš. Moderuje Pavel Janáček.

Debatu natáčí Český rozhlas. Zkrácený záznam z besedy bude ve dvou částech odvysílán na stanici Vltava v pořadu Reflexe: Literatura! ve dnech 21. 12. a 28. 12. 2017 v 13.00–13.45. Textový výběr otiskne v čísle 1/2018 měsíčník Host.

Anotace:

Patřilo uplynulých dvanáct měsíců románům Anny Bolavé, Jáchyma Topola a Aleny Mornštajnové, povídkám Ivany Myškové a Petra Borkovce, nebo novelám Josefa Pánka a Ondřeje Horáka? Vydal nejlepší básnickou knihu Milan Děžinský, Petr Hruška, Ladislav Selepko, Elza Aids, nebo Pavel Jirásek? A jak se to všechno jeví, když se na to podíváme zpoza řeky Moravy?

Hlavními hosty veřejné diskuse Česká literatura 2017: první bilance jsou slovakisté z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě. Jejich teze budou proto výjimečně založeny na výběru 12 novinek české poezie, respektive prózy, který provedl moderátor diskuse.

POZVÁNKA

VÝBĚR 12 + 12 titulů poezie a prózy pro debatu

TEZE Budou zveřejněny v krátkém předstihu před konáním diskuse.