Previous Next
Posthistorie stržená dějinami VÁCLAV SMYČKA Studium paměti se etablovalo společně s dalšími „obraty“ kulturních věd v závěru minulého století, tedy v...
Pokus o teorii psaní   JOSEF HRDLIČKA V knize Událost psaní se Petr Komenda pokusil zapojit rukopisné prameny do interpretace díla...
Česká knižnice pro školy ROBERT KOLÁR Na sklonku loňského roku vyšel pilotní svazek nové edice pojmenované Seminář České knižnice, kterou vydává...

Dne 17. listopadu 2017 od 9:30 se koná konference "Václav Hájek z Libočan na Tetíně". Konferenci s mezinárodní účastí pořádají obec Tetín, Sdružení svaté Ludmily a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Součástí programu bude od 18 hodin pořad sestavený ze svatoludmilských legend, kázání a písní od 10. do začátku 19. století. Literární texty čtou studenti Katolické teologické fakulty UK, hudebně doprovází Michael Pospíšil & Ritornello.

Jste srdečně zvání!

POZVÁNKA

PROGRAM